Slovo vedení města

Brožurka pomůže hendikepovaným občanům

Od začátku roku nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách. Nově zavádí sociální dávku - příspěvek na péči. Tuto dávku mohou získat občané, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. Příspěvek na péči se poskytuje přímo osobě závislé na pomoci a tato osoba - příjemce příspěvku nebo také uživatel - se sám rozhoduje jakým způsobem příspěvek na péči využije. Statutární město Frýdek-Místek již v předstihu začalo připravovat „Adresář poskytovatelů sociálních služeb“, který obsahuje adresy subjektů, které poskytují své služby v sociální oblasti na území města. V „adresáři“ jsou přehledně uvedeny služby pro seniory, zdravotně sociální služby, služby pro zdravotně hendikepované, poradenské služby, služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc, služby pro děti a mládež, zájmové svazy a najdeme zde i důležitá telefonní čísla. Útlá brožurka malého sešitového formátu je od počátku roku 2007 distribuovaná zdarma do všech domácností, aby posloužila uživatelům sociálních služeb pro co nejkvalitnější rozhodnutí při výběru poskytovatele sociálních služeb. Výroba brožury byla hrazena z krajské dotace a stála zhruba 140 tisíc korun. Vydáním „Adresáře poskytovatelů sociálních služeb“ Statutární město Frýdek-Místek zahajuje plnění cílů obsažených v „Komunitním plánu v oblasti sociálních služeb“ který byl schválen na prosincovém Zastupitelstvu města Frýdek-Místek.
Mgr. Ivan Vrba
Glosa vedení města
04.01.2007 00:00
Počet zhlédnutí: 6 801