Slovo vedení města

Poděkování dobrovolným hasičům

Vážení spoluobčané, ve středu 12. září ve velké zasedací síni našeho magistrátu zasedlo 59 zasloužilých hasičů Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V rámci svého každoročního setkání tentokráte navštívili okres Frýdek-Místek i naše město. Titulem zasloužilý hasič se může pochlubit pouze ten člen Sboru dobrovolných hasičů, který se významnou měrou zasloužil o záchranu lidských životů a majetků a zároveň dosáhl věkové hranice 60 let. Titul zasloužilý hasič je udělován od r. 1995, v Moravskoslezském kraji bylo dosud těchto titulů uděleno 209, z toho 193 mužům a 16 ženám. V našem okrese žije 30 zasloužilých hasičů, z toho 28 mužů a 2 ženy, nejstarším zasloužilým hasičem je pan Stanislav Kozák z Frýdlantu nad Ostravicí, kterému je 89 let. Olomoucký kraj se může dnes pochlubit 80 zasloužilými hasiči, z tohoto počtu je 76 mužů a 4 ženy. Po zhlédnutí filmu o Euroregionu Beskydy se tématem diskuze stala nejen historie a současnost našeho města, ale také práce dobrovolných hasičů, jejich technické vybavení a podmínky pro jejich práci. Velmi pozitivně přítomní přijali mé konstatování o uvolnění finančních prostředků na nákup nového automobilu pro technickou jednotku dobrovolných hasičů v Zelinkovicích ve výši 300.000,- Kč a na pořízení nové cisterny, která si vyžádá více než 4 mil. Kč z našeho rozpočtu a 2 mil. státní dotace. Chtěla bych touto cestou poděkovat za celoživotní práci všem nositelům titulu zasloužilý hasič a zároveň všem dobrovolným hasičům. Vždyť bez jejich pomoci si neumíme představit ani likvidaci požárů, ani odstraňování následků povodní, tak jak to dokázali i v minulých dnech.
Ing. Eva Richtrová
Glosa vedení města
17.09.2007 00:00
Počet zhlédnutí: 5 409