Archiv

Dotace pro podporu likvidace autovraků

Informace o čerpání dotace pro podporu likvidace autovraků

Státní fond životního prostředí (SFŽP) jako významný zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí, umožňuje v rámci programu „Podpora systému pro nakládání s autovraky“ od. 1.1.2010 čerpání finančních prostředků na podporu systému pro nakládání s autovraky.

Kdo může čerpat dotaci?
- obce
- kraje
- státní příspěvkové organizace
- příspěvkové organizace územních samosprávných celků
- právnické osoby
- fyzické osoby oprávněné k podnikání
- státní podniky
- družstva

Podpora je časově omezena v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Podpora je vyplácena pouze na autovrak převzatý bezplatně do zařízení pro zpracování autovraků a zanesený v MA ISOH a na likvidaci tzv. „starých zátěží“, což jsou zejména opuštěná vozidla, u kterých nelze identifikovat posledního vlastníka a které poškozují životní prostředí nebo narušují vzhled obce, popř. krajiny.

Žádosti o čerpání dotace se podávají čtvrtletně v písemné formě na podatelnu SFŽP, adresa SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 a elektronicky na adresu autovraky@sfzp.cz.

Žádost musí být podána na předepsaných formulářích. Vzory formulářů a žádostí budou umístěny na stránkách MŽP a SFŽP a vybrané formuláře naleznete také na www.frydekmistel.cz

V případě dotazů a nejasností zašlete dotaz na adresu autovraky@sfzp.cz nebo telefonicky na tel. 800 260 500.
 

V příloze naleznete formulář pro zařazení do programu autovraky a formulář žádosti o platbu.

Bližší informace Vám podá Mgr. Dita Tararíková, kancelář č. 426, tel.: 558 609 498,e-mail:tararikova.dita@frydekmistek.cz.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
27.01.2010 00:01
Počet zhlédnutí: 3 058