Slovo vedení města

Vážení spoluobčané,

v pondělí 1. března 2010 se uskutečnila na Centrální hasičské stanici Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Zábřehu slavnostní akce předání technických prostředků jednotkám Sboru dobrovolných hasičů za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase. Za naše město převzal tři radiostanice (lidově „vysílačky“) a dva nabíječe pro Sbor dobrovolných hasičů Frýdek velitel jednotky Petr Darnady.

Jedná se o radiostanice s nabíječi v celkové hodnotě 112 770 korun. Radiostanice, které slouží k dorozumívání příslušníků jednotek sborů dobrovolných hasičů během zásahu s operačním střediskem, zakoupil Krajský úřad MSK ze státní dotace.

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Frýdek má 22 členů. V loňském roce vyjela ke 174 událostem, z toho bylo 75 požárů, 54 technických pomocí, 25x odstraňovali živelné pohromy a 17x zasahovali o dopravních nehod. S cisternou Tatra vyjeli ke 139 událostem, další cisterna k 51 událostem a dopravní automobil Avia k 29 událostem. U několika akcí zasahovali naši dobrovolní hasiči ještě před příjezdem jednotky Hasičského záchranného sboru.

Jednotka také vloni zasahovala v Životicích u Nového Jičína při odstraňování následků bleskové povodně. Za tento zásah byli oceněni čestným uznáním za profesionální přístup a pomoc při záchranných pracích.

Chtěla bych ocenit práci všech dobrovolných hasičů našeho města včetně okrajových částí a poděkovat za jejich práci, nasazení a pomoc!
 

Ing. Eva Richtrová
Glosa vedení města
05.03.2010 00:01
Počet zhlédnutí: 4 047