Archiv

Na získání dotace pro sociální cestovní ruch mají podnikatelé ještě 10 dní

Žádosti o dotace z programu Cestovní ruch pro všechny, který vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, mohou podnikatelé podávat do 30. dubna 2010.

Na projekty má MMR k dispozici celkem 100 milionů korun. Cílem programu je podpořit tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu, včetně jejich marketingové podpory. Ty umožní cestování sociálně nebo zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel. Peníze můžou být použity například na vybudování bezbariérových přístupů, dětských koutků nebo mobilních bazénů.

Podnikatelé mohou předkládat projekty s rozpočtem od 1 do 5 milionů korun. Podíl dotace bude činit 50%, druhou polovinu rozpočtu budou tvořit vlastní finanční prostředky žadatele. Realizace projektů může trvat až do konce roku 2011, ale přidělená dotace musí být vyčerpána a vyúčtována do konce letošního roku.

Podrobné informace o podprogramu jsou uvedeny v „Zásadách pro žadatele“, které jsou společně s žádostí o dotaci uveřejněny na stránkách MMR ČR.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
21.04.2010 14:46
Počet zhlédnutí: 9 764