Archiv

Revitalizace bytového domu na ul. Novodvorská 3062, Frýdek-Místek – z a t e p l e n í

Za účelem snížení energetické náročnosti budovy město připravuje realizaci zateplení bytového domu na ul. Novodvorská č.p. 3062 ve Frýdku.

Předpokládané náklady akce činí cca 24,7 mil. Kč. Na realizaci této akce byla statutárnímu městu Frýdek-Místek schválena dotace z prostředků Evropské unie ve výši 40 % tzv. „uznatelných“ nákladů. Realizaci této veřejné zakázky zajišťuje investiční odbor magistrátu města.


Při stavebních úpravách budou měněna všechna okna včetně balkónových dveří, budou provedeny opravy lodžií, zateplení pláště budovy a střechy. Rovněž dojde k výměně vzduchotechnického zařízení na střeše a nově bude provedena i ochrana před bleskem - hromosvod. Práce na zateplení fasády budou prováděny z lešení, případně z lávek umístěných vně objektu. Při výměnách oken však bude nutné postupně zajistit zpřístupnění všech bytů.


V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. Zahájení prací předpokládáme od druhé poloviny července 2010. Předpokládaná doba realizace je několik měsíců, termín ukončení bude znám po ukončení soutěže. Informace k provádění prací podáme nájemníkům s předstihem před zahájením prací.
 

MM F-M
ODBOR INVESTIČNÍ
21.05.2010 07:51
(Aktualizováno: 21.5.2010 07:59)
Počet zhlédnutí: 6 951