Archiv

MĚSTO NABÍZÍ DOTACE NA PODPORU SPORTU A KULTURY

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy magistrátu ve Frýdku-Místku rozdělí i v příštím roce finanční prostředky ze Sportovního fondu, Kulturního fondu a Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Konečný termín pro podání žádostí o neinvestiční dotace na celoroční činnost nebo podporu jednotlivých akcí v roce 2011 je stanoven na 30. prosince 2010.

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu jsou určeny výhradně k podpoře sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží a k podpoře aktivit zdravotně postižených dospělých sportovců, působících na území města. Kulturní fond slouží k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují kulturní akce pro občany města. Dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit jsou určeny pro podporu aktivit s dětmi a mládeží v rámci občanských sdružení, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání. Více viz statuty fondů - zde

Nové tiskopisy žádostí o dotace na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2011 je možné získat na webových stránkách města -zde  , žádosti jsou rovněž k dispozici ve stojanu u informací v přízemí budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148, případně na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost a jednotlivé akce s požadovanými aktuálními přílohami je nutno zaslat poštou či osobně podat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148 nejpozději do 30. prosince 2010. Žádosti o dotace na jednotlivé akce je možno podávat i v průběhu roku 2010. Na žádosti o dotace na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
18.11.2010 13:30
(Aktualizováno: 24.11.2010 12:28)
Počet zhlédnutí: 4 945