Archiv

Frýdecká skládka zakoupila nová svozová vozidla odpadu a kontejnery

Statutární město Frýdek-Místek zefektivní sběr separovaného odpadu. Společnost Frýdecká skládka, která pro město zajišťuje svoz tříděného odpadu, získala dotaci z Evropské unie na nákup nových svozových vozidel a také velkoobjemových kontejnerů.

Frýdecká skládka, a.s., zakoupila 2 nová vozidla na svoz odpadu a 9 nových velkoobjemových kontejnerů. Celkové náklady činí 9.089.880 korun, přičemž 90% z této částky bude uhrazeno z evropské dotace Operačního programu životního prostředí.

Pomocí speciální, moderní a výkonnější techniky bude Frýdecká skládka provádět častější a efektivnější sběr a svoz separovaného odpadu. Předpokládá, že se jí s pomocí občanů podaří vytřídit větší množství skla, papíru, plastů a nápojových kartonů, které se budou moci opětovně využít jako vstupní surovina pro nové výrobky. V případě, že sklo, papír a plasty vyhodí lidé do klasických popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, skončí cenná surovina navždy na skládce odpadů.

Nebuďte proto líní a třiďte s námi!

Více informací naleznete v příloze.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
31.05.2011 12:34
Počet zhlédnutí: 6 964