Archiv

Frýdek-Místek je jedničkou v třídění odpadu

Statutární město Frýdek-Místek předsatvuje jeden z nejlepších příkladů v Moravskoslezském kraji v třídění odpadu. V rámci výtěžnosti tříděného sběru odpadu se dlouhodobě umisťuje mezi nejlepšími v kraji a zároveň hledá nové finanční zdroje pro zajištění efektivnějšího nakládání se separovaným odpadem.

V letošním roce se podařilo společnosti Frýdecká skládka, a.s., která pro město zajišťuje svoz tříděného odpadu, získat dotaci z Evropské unie na nákup nových svozových vozidel a také velkokapacitních kontejnerů. „Zakoupili jsme 2 nová vozidla na svoz odpadu a 9 nových velkoobjemových kontejnerů. Celkové náklady přesáhly 9 milionů, přičemž 90% z této částky pokryla evropská dotace Operačního programu životního prostředí,“ řekl ředitel Frýdecké skládky Luděk Žáček.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. navíc instalovala ve městě   ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, statutárním městem Frýdek Místek a společností Frýdecká skládka, a. s., celkem 120 nových separačních nádob, z toho 40 na papír, 40 na plast, 10 na barevné sklo a 30 na bílé sklo. Pro část kontejnerů byla vytvořena také speciální sběrná místa s využitím recyklovaných materiálů, která byla navíc doplněna informačními panely o třídění a druhotném využití odpadu.

Předpokládá se, že díky novým sběrným nádobám a s pomocí občanů se ve Frýdku-Místku podaří vytřídit ještě větší množství skla, papíru, plastů a nápojových kartonů, které se budou moci opětovně využít jako vstupní surovina pro nové výrobky

V celém Moravskoslezském kraji vytřídili lidé v roce 2010 o 6 % více plastů, papíru, nápojového kartonu a skla než v roce 2009. Tento nárůst patří mezi největší mezi všemi kraji v České republice, lepší byl už jen Ústecký kraj.

Nejpozitivnější zprávou je, že se v Moravskoslezském kraji v roce 2010 podařilo poprvé překonat hranici 30 kilogramů vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu a rok. Lidé v minulém roce nejvíce třídili papír (12,3 kg), sklo (9,5 kg) a plasty 8,8 kg na osobu a rok.


 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
29.06.2011 15:47
(Aktualizováno: 29.6.2011 15:58)
Počet zhlédnutí: 6 906