Archiv

Ukončení 1. společné výzvy k podávání žádostí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva

Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí ukončují 1. společnou výzvu podávání žádostí ke dni 1. 2. 2012 od 10:30 hodin v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj sděluje, že celková výše prostředků alokovaná pro výzvu byla vyčerpána.
Všechny žádosti doručené po termínu uvedeném výše budou automaticky vyřazeny.
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí.
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostřední a Státní fond životního prostředí ČR nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby vydání Rozhodnutí ministra a vyrozumění o rozhodnutí orgánů kraje.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
01.02.2012 15:34
(Aktualizováno: 1.2.2012 15:43)
Počet zhlédnutí: 3 907