Archiv

Program ekologizace kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji pokračuje

Dotační program zaměřený na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva v domácnostech Moravskoslezského kraje za nové automaticky plněné kotle bude pokračovat 2. výzvou.

„Tento dotační program vznikl na základě kvalitní koordinované spolupráce Moravskoslezského kraje s Ministerstvem životního prostředí. 1. výzva byla vyhlášena počátkem tohoto roku a ukázalo se, že dotační program je zaměřen do správného cílového bodu. Moravskoslezský kraj dlouhodobě poukazuje na význam vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší zejména v oblasti Slezské pánve. Mnohdy je tato snaha kraje vnímána jako stigmatizace obyvatel a odvádění pozornosti od vlivu průmyslu. Není tomu tak, naším cílem je podchytit skutečně všechny vlivy na kvalitu ovzduší a zaměřit naši snahu do všech oblastí, nejen průmyslu. I nedávno zveřejněná studie Statutárního města Ostravy prokázala významný vliv lokálních topenišť na koncentrace PM10 v Ostravě. Jsem si plně vědom toho, že naprostá většina obyvatel netopí nekvalitně z antiekologického přesvědčení, ale vedou je k tomu čistě sociální důvody, kdy pořízení kvalitního kotle je pro ně ekonomicky neúnosné. A to je ten důvod, proč kraj přišel s pomocnou rukou a mohu-li to takto říci s otevřenou dlaní a pomocí při pokrytí té nejnáročnější první investice při pořízení kvalitního kotle. Již od ukončení 1. výzvy dotačního programu se kraj intenzivně zabýval jejím vyhodnocením a přípravou jeho pokračování. Cílem kraje je především navýšit počet kladně uspokojených žadatelů o dotaci.“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák.

Dotační program bude pokračovat 2. výzvou, v rámci jeho pravidel však dochází k několika významným změnám, na kterých se Moravskoslezský kraj dohodl s Ministerstvem životního prostředí.

„Vyhodnotili jsme průběh podávání žádostí v rámci 1. pilotní výzvy a dospěli jsme k názoru, že dílčí změny v některých oblastech pravidel tohoto dotačního programu budou nutné. Jednou z těchto změn je rozšíření předmětu dotace, kdy jsme k původně podporovaným kotlům na uhlí nebo uhlí a biomasu přidali taky kotle čistě na biomasu. Dále již nebude možno podat žádosti za další osoby, každý žadatel bude podávat pouze jednu žádost. Navíc kraj ve snaze zlepšení dostupnosti, zřídil v rámci této výzvy podací místo kromě Ostravy také v Třinci. Prvním dnem příjmu žádostí pak bude sobota, což umožní podání žádostí širšímu spektru žadatelů než v pracovní dny. Rozhodovat opět bude kromě úplnosti žádosti také pořadové číslo podané žádosti, které bude generováno prostřednictvím webové aplikace, takže jeho přidělení bude maximální možné míře transparentní.“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák.

Cílem 2. výzvy je podpořit výměnu cca 1000 kotlů na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu byla změněna maximální výše dotace a oproti pilotní 1. výzvě navýšena celková alokace finančních prostředků.

„Finanční prostředky vložené do tohoto dotačního programu považuji za velmi dobrou investici pro budoucnost našeho kraje a jeho obyvatel. Podíl kraje na celkové alokaci prostředků pro tento program byl proto navýšen a pro 2. výzvu činí již 20 mil. Kč. Stejnou částkou pak přispěje i Ministerstvo životního prostředí. V sumě pak bude celková alokovaná částka ve výši 40 mil. Kč. Je zapotřebí přispět co největšímu počtu žadatelů, z toho důvodu byla snížena maximální výše dotace na žadatele na 40 tis. Kč. Věřím, že i přes snížení příspěvku je tato částka pro obyvatele zajímavá a významně ulehčí pořízení nového kotle.“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák.

Předpokládaný termín schválení 2. Společné výzvy v orgánech vyhlašovatelů je začátek června. Podrobné podmínky dotačního programu budou poté společně s 2. Společnou výzvou k podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Současně bude v rámci 2. Společné výzvy na těchto stránkách zveřejněn formulář žádosti o dotaci. Zahájení příjmu žádostí se předpokládá od 16. června letošního roku.

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
31.05.2012 09:52
(Aktualizováno: 31.5.2012 09:56)
Počet zhlédnutí: 3 374