Archiv

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLE POKRAČUJÍ

Zájemci o dotace na výměnu kotle v Moravskoslezském kraji mohou stále podávat žádosti.

V rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje se prodloužil termín 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na tzv. kotlíkovou dotaci do konce října 2012.

Na 2. výzvu, která byla vyhlášena 16. 6. 2012, je celkem připraveno 40 milionů korun, z toho 20 milionů korun z rozpočtu resortu životního prostředí, 20 milionů korun z financí Moravskoslezského kraje. V současné době podali zájemci žádosti za necelých 20 milionů korun. K 24. 7. 2012 bylo podáno v 2. výzvě celkem 482 žádostí.

Žádosti lze podat na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v úředních hodinách - pondělí a středa v době od 7:30 do 17:00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 7:30 do 15:30 hod.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
26.07.2012 07:54
Počet zhlédnutí: 4 083