Archiv

Zastupitelé rozdělovali peníze na sport, kulturu i sociální služby

Zastupitelé města na svém pondělním zasedání schvalovali dotace na podporu sportu, kultury i sociálních služeb. Peníze rozdělili z rozpočtu města i kulturního fondu.

Z rozpočtu města bylo výhradně na provoz a činnost 23 sportovních klubů na vrcholové a výkonnostní úrovni rozděleno 938 tisíc korun. Například Hokejový club Frýdek-Místek získal 160 tisíc korun a TJ Slezan Frýdek-Místek 130 tisíc korun. Peníze byly ale přiděleny také TJ Sokol Chlebovice, Skalice, Zelinkovice, Lískovec či Frýdek-Místek, dále basketbalovému, bruslařskému i foosballovému klubu nebo taekwondistům a šachistům.

Peníze zastupitelé rozdělovali také z kulturního fondu, ze kterého již bylo čerpáno 877 tisíc korun. Zbylých 23 tisíc korun bylo dnes rozděleno mezi čtyři subjekty – Pěvecký sbor Smetana, Literární klub Petra Bezruče, místní Matici slezskou a Gymnázium a Střední odbornou školu, která finance použije na zhotovení a tisk almanachu a vydání CD v rámci akce „Jsme tady 20 let“. Z rozpočtu města pak zastupitelé rozdělili mezi dva subjekty 170 tisíc korun na advent ve městě. Agentura Orange získala 100 tisíc na tradiční akci „Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“ a Zdeněk Tofel dostal na adventní koncert a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel v rámci akce „MF Souznění 2012“ neinvestiční dotaci ve výši 70 tisíc korun. Z rozpočtu města získali 10 tisíc také skauti ze svazu Junák, a to na částečnou úhradu výdajů spojených s účastí na mezinárodní akci Roverway 2012 ve Finsku.

V rámci sociálních služeb poskytli zastupitelé 200 tisíc korun na částečnou úhradu mzdových nákladů nestátní, neziskové organizace Beskyd DZR se sídlem ve Frýdku-Místku. Jedná se o organizaci poskytující komplexní péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, především s různými typy demencí a organickým poškozením mozku. I přes úsporná opatření, která byla v organizaci provedena (snížení počtu zaměstnanců a navýšení úhrad od klientů za pobyt a stravu), chybí v tomto zařízení finanční prostředky na provoz. Další snižování prostředků by znamenalo další propuštění zaměstnanců, což by mělo za následek ohrožení poskytované péče klientům v daném zařízení. Na návrh zastupitele Martina Špetly (TOP 09) byl do programu zastupitelstva zařazen další bod programu, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli, a který se týkal přidělení neinvestiční dotace ve výši 10 tisíc korun pro organizaci SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) na aktivizační služby pro zrakově postižené.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
03.09.2012 16:14
Počet zhlédnutí: 2 862