Archiv

Město nemusí vracet 90 milionů z EU, nález NKÚ se nepotvrdil

Frýdek-Místek nemusí vracet evropskou dotaci 90 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Sporná veřejná zakázka u projektu Revitalizace ulice 8. pěšího pluku je v pořádku. Po prošetření podnětu to konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který ve své zprávě z 6. srpna 2012 zakázku shledal v rozporu se zákonem a navrhl vrácení celé dotace, se tedy nepotvrdil. Regionální rada Moravskoslezsko coby poskytovatel dotace a správce evropských prostředků nebude po městu peníze požadovat zpět.

„Už od zveřejnění kontrolní zprávy NKÚ, která nám vytkla neoprávněné využití 157 milionů korun, jsme měli o většině závěrů pochybnosti. Největším nálezem NKÚ byla právě sporná veřejná zakázka Frýdku-Místku ve výši dotace 90 milionů korun. ÚOHS jako třetí nezávislý subjekt nyní potvrdil naše stanovisko, když po prošetření dokumentace k veřejné zakázce neshledal důvody k zahájení správního řízení. Dotace v plné výši tedy městu zůstane. Kontroloři NKÚ neodvedli dobrou práci a poškodili dobré jméno Regionální rady Moravskoslezsko,“ komentuje situaci David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Verdikt NKÚ se nepotvrdil ani u zakázky na dodavatele stavebních prací u projektu Sportovní areál Frýdecká v Českém Těšíně, které odpovídá dotace ve výši 64 milionů korun. ÚOHS neshledal chybu města při hodnocení veřejné zakázky, která by měla vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeče. Rovněž Český Těšín tak dotaci vracet nebude. Vyjádření ÚOHS k třetí sporné zakázce u stejného projektu v Českém Těšíně v hodnotě dotace téměř 2 miliony korun zatím Regionální rada Moravskoslezsko neobdržela.

Kromě veřejných zakázek se nálezy ve zprávě NKÚ týkaly také neoprávněně využitých peněz u sedmi projektů měst v celkové výši dotace přibližně 1,5 milionů korun. Tyto prostředky po dohodě s poskytovatelem dotace města postupně vracejí.
Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů v Moravskoslezsku. Doposud podpořila na 700 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, cestovního ruchu, regenerace brownfields, rozvoje měst a venkova dotací 16 miliard korun.

Mgr. Michal Sobek
manažer vnější komunikace
Regionální rada Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: + 420 552 303 549, mobil: +420 725 743 531
mailto:michal.sobek@rr-moravskoslezsko.cz
www.rr-moravskoslezsko.cz

originál tiskové zprávy viz příloha

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
05.09.2012 12:48
(Aktualizováno: 5.9.2012 15:22)
Počet zhlédnutí: 3 285