Archiv

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek z Kulturního fondu, že nové tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2013 je možné vyzvednout na Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo ze stojanu u informací v přízemí budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Tiskopis je možné získat i na webových stránkách města (www.frydekmistek.cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy). Kulturní fond je určen k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují kulturní aktivity pro občany města Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele se musí nacházet na katastrálním území města.
Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost, nájmy či provoz zařízení s požadovanými přílohami je nutno zaslat na Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo podat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, nejpozději do 31. prosince 2012. O dotace na jednotlivé akce je možno požádat ve dvou termínech, a to do 31. prosince 2012 a do 15. června 2013. Na žádosti o dotaci odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Doporučujeme všem žadatelům prostudovat platný Statut kulturního fondu, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.10.2012 12:37
(Aktualizováno: 16.10.2012 12:39)
Počet zhlédnutí: 10 282