Archiv

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek ze Sportovního fondu, že nové tiskopisy žádostí o dotace na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2013 je možné získat na webových stránkách města (http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy ), rovněž je lze vyzvednout ze stojanu u informací v přízemí budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148, případně na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 558 609 214.

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu jsou určeny výhradně k podpoře sportovních organizací – občanských sdružení – pracujících pravidelně s dětmi a mládeží a zdravotně postiženými sportovci. Organizace musí mít sídlo ve Frýdku-Místku a působit na území města. Dotace nebudou poskytovány podnikatelským subjektům a sportovním klubům zařazeným do Centra sportu.
Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost a jednotlivé akce s požadovanými aktuálními přílohami je nutno zaslat poštou či osobně podat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148 nejpozději do 31. prosince 2012. Žádosti o dotace na jednotlivé akce je možno podávat i v průběhu roku 2013. Na žádosti o dotace na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si statut sportovního fondu, který je rovněž k dispozici na uvedené webových adrese.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.10.2012 12:43
(Aktualizováno: 17.10.2012 09:09)
Počet zhlédnutí: 10 401