Archiv

Město revitalizuje veřejná prostranství na Slezské s pomocí EU

Statutární město Frýdek-Místek zahájilo realizaci projektů, které zlepší vzhled a funkčnost veřejných prostranství na sídlišti Slezská. Zahrnují rekonstrukci sadů Svobody a parčíku za Sekerovou vilou, výstavbu nového parkoviště, opravu hřišť, vegetační úpravy i vybudování nové páteřní optické sítě kamerového systému, která bude z větší části vedena v kolektoru.

Prvním projektem je revitalizace parků na sídlišti. V sadech Svobody budou odstraněny stávající chodníky, které nahradí nová dlážděná cestní síť, současný altán bude zbourán, nahradí ho atypické multifunkční zastřešené jeviště opláštěné robustní sklolaminátovou skořepinou a rekonstrukcí projde i kovová vstupní brána z ulice Sadová. Samozřejmostí bude nový mobiliář. Nový parčík vznikne za tzv. Sekerovou vilou (bývalou knihovnou), nabídne nové dlážděné chodníky a odpočinkovou plochu s lavičkami. V obou lokalitách dojde ke kácení neperspektivních dřevin, nové výsadbě stromů a keřů a vybudování nového veřejného osvětlení.

Druhým projektem je výstavba nového parkoviště a příjezdové komunikace z ul. Slezské na sídliště Slezská, tj. v blízkosti křižovatky ulic Slezská a Staroměstská (naproti penzionu U křivého psa). Parkoviště s kapacitou 31 kolmých stání bude vybudováno na stávající nezpevněné ploše. Podél nové příjezdové komunikace vznikne dalších 12 kolmých stání.

Třetí projekt řeší rekonstrukci a doplnění důležitých prvků základní občanské vybavenosti na sídlišti Slezská. Nově vznikne parkoviště s kapacitou 20 parkovacích stání na ulici Dr. M. Tyrše. Pro vytvoření ucelené trasy bude dobudována dlážděná cyklostezka za domy na ul. Novodvorské v délce 464 m, jako propojení stávajících úseků. V rámci stavby budou také rekonstruována 4 dětská hřiště, 3 pískoviště a 5 sportovních hřišť, kde budou mimo jiné dodány nové herní prvky a provedeny nové povrchové úpravy ploch, většinou pryžové. Rovněž budou upraveny zpevněné plochy na Kostikově náměstí kolem pomníku. Součástí návrhu jsou vegetační úpravy, a to v okolí cyklostezky, Kostikova náměstí i parkoviště na ulici Dr. M. Tyrše. Vybudována bude také nová páteřní optická síť kamerového systému, která z větší části povede v kolektoru. Systém bude vybaven 9 novými bezpečnostními kamerami.

Náklady na tyto tři projekty činí celkem 36 milionů korun, z čehož více než 25 milionů získá město zpět formou dotace z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská probíhá v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská. Jeho cílem je zvýšení kvality života obyvatel tohoto sídliště prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů. Pro tuto oblast je na období 2007-2013 vyčleněna částka 5,24 milionů EUR.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
29.10.2012 11:35
Počet zhlédnutí: 5 047