Archiv

KOTLÍKOVÁ DOTACE - Vyhlášení 3. výzvy

Moravskoslezský kraj a MŽP vyhlašují 3. společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2012 a potrvá do 28. 6. 2013 nebo do dne vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve.

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 20 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK.

Více informací naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky (viz odkaz ZDE).

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
06.11.2012 10:19
(Aktualizováno: 6.11.2012 15:15)
Počet zhlédnutí: 5 313