Archiv

Ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci 3. společné výzvy na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů

Dne 29. 4. 2013 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostření na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

„Společný program na výměnu kotlů je velmi úspěšný, což dokazuje vyčerpání alokované částky, která pro tuto výzvu činila 40 mil. korun, již dva měsíce před termínem ukončení. Vynaložení finančních prostředků správným směrem dokazuje nebývale velký zájem občanů o ekologické topení. V současné době probíhají jednání mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení další, již 4. výzvy, která by měla navázat na výzvy právě ukončené“, řekl náměstek hejtmana kraje, Mgr. Daniel Havlík.
Vzhledem k tomu, že alokovaná částka pro 3. Společnou výzvu byla vyčerpána, byl zastaven příjem žádostí o dotaci v rámci této výzvy a tudíž všechny další žádosti doručené po tomto termínu budou v souladu s podmínkami dotačního programu automaticky vyřazeny.
Žadatel o dotaci obdrží nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyrozumění o poskytnutí či neposkytnutí dotace. Od kladného vyrozumění má žadatel 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení kompletních dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran žadatel obdrží dotaci na svůj účet nejpozději do 30 dnů. "Můžu všem obyvatelům Moravskoslezského kraje slíbit, že v létě vypíšeme další výzvu, ve které bude dostatek peněz na výměnu kotlů. Zájem veřejnosti jasně ukazuje, že tento program má smysl. V současné době registrujeme zájem o program i z dalších krajů. Podmínkou je, že kraj ke každé ministerské koruně dá svoji vlastní korunu," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Bližší informace lze nalézt na stránkách Moravskoslezského kraje nebo Státního fondu životního prostředí.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
02.05.2013 09:52
(Aktualizováno: 2.5.2013 10:07)
Počet zhlédnutí: 3 726