Archiv

Další výzva pro výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji startuje 1. července

Ministerstvo životního prostředí připravilo po úspěchu kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji další fázi tohoto programu. Pro žadatele v kraji s nejvíce znečištěným ovzduším má resort životního prostředí tentokrát připraveno 60 milionů korun.

Nový program přináší i některé novinky. Mezi ně patří např. rozšíření podpory na další typy kotlů, konkrétně na zplyňovací a plynové. Také byla upravena výše dotace v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována 50% pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů. Ministerstvo zároveň reflektovalo požadavek obcí, aby nový program umožňoval kombinovat dotace z programu s podporou ze strany obcí, což ve společném programu ministerstva a Moravskoslezského kraje nebylo možné.
Spolu s Moravskoslezským krajem byla vyhlášena společná výzva, která specifikuje typy podporovaných kotlů a výši alokace.
Cílem Ministerstva životního prostředí je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotel 4. nebo vyšší emisní třídy. Emisní třída č. 3 bude dle zákona o ochraně ovzduší od roku 2022 minimálním standardem, proto pořízení kotle, který splňuje pouze tuto emisní třídu, bude podporováno nižší částkou.
V uplynulých dvou letech bylo v rámci již vyhlášených dotací v Moravskoslezském kraji přiděleno celkem 2 333 dotací z 55 tisíc kotlů, což činí cca 5%.  O potřebnosti zapojení obcí do dotačního procesu svědčí i mimořádný úspěch realizovaných dotací v moravskoslezských lázních Klimkovice, které nabídly zájemcům o nový kotel z řad svých občanů bezúročnou půjčku na dofinancování nákladů na pořízení dotovaného kotle: z celkem 199 kotlů je v Klimkovicích 65 kotlů dotovaných a díky těmto dotacím pořízené kotle v této obci činí 30%.
O tzv. kotlíkové dotace projevily kromě Moravskoslezského kraje zájem také Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj.
Další jednání s ostatními kraji pokračují a je víceméně na jednotlivých krajích, do jaké míry připraví peníze a dojednají s ministerstvem takovouto dohodu.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
28.06.2013 10:47
(Aktualizováno: 28.6.2013 10:53)
Počet zhlédnutí: 4 052