Archiv

Město podpořilo projekty v oblasti zdravotnictví

Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo v roce 2013 výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu oblasti zdravotnictví pro rok 2013.

„Cílem finanční podpory je výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora materiálně-technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakteru vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, podpora celoroční pravidelné činnosti individuálních akcí pro zdravotně postižené a seniory, podpora vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů včetně vytváření rovných podmínek a mobilní paliativní péče – mobilní hospic,“ vyjmenoval náměstek primátora Libor Koval.
„V rámci tohoto výběrového řízení obdržel odbor sociálních služeb celkem 22 projektů zaměřených na oblast zdravotnictví. Z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku bylo poskytnuto celkem 800 tisíc korun,“ uvedla vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová.
Byly podpořeny například tyto projekty:
Renarkon, o. p. s., cílem služby je pomoc lidem ohroženým drogovou závislostí, dotace byla poskytnuta na zdravotní materiál pro výměnný servis a spotřební materiál ve výši 60 tisíc korun.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. byla podpořena dotací ve výši 137 tisíc na nákup nemocničních lůžek s příslušenstvím v rámci zkvalitnění ošetřovatelské péče a prevence proleženin na oddělení následné péče.
Místní organizaci Svazu důchodců ČR, o. s. byla poskytnuta dotace ve výši 12 tisíc korun na ubytování pro seniory v rámci rekondičního pobytu na Horní Bečvě.
Oblastní spolek Českého červeného kříže byl podpořen částkou ve výši 45 tisíc na vybavení celoroční mobilní ošetřovací jednotky a částkou ve výši 55 tisíc k zajištění projektu „Oceňování a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve“.
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o., které každým rokem pořádá akci Pochod pro seniory, obdrželo na její realizaci částku ve výši 20 tisíc korun.
V neposlední řadě byly podpořeny služby Charity Frýdek-Místek částkou ve výši 171 tisíc na nákup elektrických polohovacích postelí pro potřeby Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
09.07.2013 15:10
Počet zhlédnutí: 3 646