Archiv

Technické služby investují do svého rozvoje

Vedení města Frýdku-Místku navštívilo v těchto dnech městskou společnost TS a.s., aby se seznámilo s jejími aktuálními ekonomickými výsledky i jejími plány do budoucna. Při této příležitosti zavítalo i do jednotlivých provozů a skladů, ale také na dispečink, z něhož je řízeno veřejné osvětlení i světelné křižovatky ve městě.

Za posledních deset let společnost investovala přibližně sto deset milionů korun do svého areálu a do obnovy vozového parku, který čítá zhruba osmdesát vozidel, určených převážně pro technickou údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení a zeleně.

„Plánované investice v letošním roce přesahují osmnáct milionů korun, přičemž téměř pět milionů činí získané dotace. Podařilo se nám koupit nový finišer, používaný při opravě komunikací, za tři miliony korun, přičemž původní odhad činil čtyři miliony. Uzavřeli jsme i kupní smlouvy na dva zametače za necelých šest milionů korun, přičemž pořizovací cena byla nižší, než jsme původně předpokládali. Na tyto zametače jsme získali i dotaci. V rozpočtu jsme tedy ušetřili finance, které použijeme na úklid komunikací, takže úklid bude díky tomu četnější. Celková zametaná plocha se od podzimu navýší až o padesát procent, aniž by to město něco stálo,“ informoval ředitel TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že další peníze společnost investuje do rozšíření optické sítě v různých částech města, do zateplení budov v areálu společnosti, ale také do technického vybavení. 

Velkým přínosem pro společnost je monitorovací systém GPS, který byl letos rozšířen a byla jím vybavena všechna údržbová vozidla. „Nyní je systém přístupný z jakéhokoliv počítače, kdykoliv lze nahlédnout do knihy jízd a zkontrolovat trasu jízdy i spotřebu paliva daného vozidla. Výhodu GPS jsme však ocenili především v zimních měsících, kdy evidujeme žádosti o odškodnění kvůli údajné nedostatečné údržbě komunikací. Díky záznamu GPS můžeme doložit informace o tom, kdy a kde se komunikace čistily, kolik posypového materiálu bylo v daném místě spotřebováno a podobně,“ doplnil Jaromír Kohut s tím, že v loňském roce evidovali pět žádostí o odškodnění a žádná z nich nebyla oprávněná.

Primátorovi města Michalovi Pobuckému se velice zamlouval plán na vybudování vnitropodnikové čerpací stanice pohonných hmot s nadzemní nádrží, přičemž návratnost vstupních nákladů se odhaduje na tři až pět let. „Takovou podnikovou čerpací stanici by mohla využívat také referenční vozidla magistrátu a příspěvkových organizací města, čímž by došlo k  úspoře financí z městského rozpočtu,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Zástupci města se asi nejdéle zdrželi na dispečinku, kde lze sledovat stav veřejného osvětlení, kamerového systému, světelně signalizačních zařízení a parkovacích automatů na území města. „Dispečeři mohou díky této technice velmi rychle zaregistrovat poruchu na parkovacích automatech, pouličních lampách nebo semaforech, přičemž vybraná zařízení lze dálkově ovládat. Přínosná jsou i teplotní čidla zabudovaná v komunikacích ve správě města, která umožňují operativně reagovat v případě mrazu,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Společnost je také vstřícná ke svým zaměstnancům, kterým dlouhodobě dává příležitosti ke kariérnímu růstu. Ve vedoucích pozicích je nyní několik pracovníků, kteří se rekrutovali z běžného provozu.

Vedení města zavítalo při návštěvě společnosti také do prostor v souvislosti s provozováním pohřební služby, do různých provozů a dílen společnosti i do skladů s uloženou vánoční výzdobou nebo náhradními díly veřejného osvětlení. Návštěvu městské společnosti TS a.s. hodnotilo velmi pozitivně.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.07.2013 14:50
(Aktualizováno: 11.7.2013 09:52)
Počet zhlédnutí: 5 034