Aktuality

Město rozšiřuje MHD zdarma i do dalších obcí

Ojedinělý projekt statutárního města Frýdku-Místku „MHD ZDARMA“ získává stále více příznivců. V roce 2010 byl projekt odstartován a vztahoval se pouze na obslužnost městských linek na území města. Postupně byl ale rozšířen o obce Řepiště, Sviadnov a Hukvaldy, kam mohou cestující zajíždět za jednotné jízdné 10 korun, které zaplatí u řidiče, nebo „zdarma“, pokud si vyřídí čipovou kartu na MHD zdarma. A zájem o tuto službu dále roste. Od poloviny prosince se bude „MHD zdarma“ vztahovat na dalších šest obcí - Staříč, Paskov, Žabeň, Baška, Staré Město a Janovice.

V roce 2010, tedy před projektem „MHD zdarma“ bylo evidováno 3,8 milionů přepravených cestujících. Od roku 2010, kdy byl projekt spuštěn, jejich počty stále rostou. V loni bylo evidováno 5,2 miliónu přepravených osob, což je v porovnání s rokem 2010 o 1,4 milionu více a letošní průzkumy a statistiky nasvědčují tomu, že jich bude opět více.

Město na tomto projektu netratí. V roce 2010 byl počet linek i počet jednotlivých spojů velmi omezený a doprava byla zajištěna jen v rámci města. Už v té době jsme za tuto službu platili ČSAD Frýdek-Místek a.s. téměř 32 milionů korun a další peníze, zhruba 3 miliony korun, jsme hradili kraji za to, aby jeho „modré“ autobusy zajížděly do našeho města a přepravovaly naše občany do okolních obcí, např. na Visalaje nebo do Janovic. V roce 2011 jsme se v důsledku zvýšené osobní dopravy, tedy zvýšeného počtu osobních vozidel ve městě, rozhodli, že systém MHD posílíme a od základu změníme. Zvýšili jsme počet spojů, nyní je každá autobusová zastávka obsloužena minimálně jednou za půl hodiny, a trasy linek jsme v rámci města pozměnili a v mnoha případech i prodloužili, čímž jsme zajistili dopravní obslužnost většího území.

„Letos zaplatíme společnosti ČSAD Frýdek-Místek za zajištění městské hromadné dopravy 65,5 milionů korun (v této částce jsou zahrnuty i náklady na nákup tří nových autobusů). Je třeba si ale uvědomit, že i kdybychom projekt „MHD zdarma“ neměli, museli bychom při současné četnosti spojů a délce tras jednotlivých linek zaplatit ČSAD Frýdek-Místek o zhruba 20 milionů více, než tomu bylo v roce 2010. V konečném důsledku nás tedy „MHD zdarma“ stojí ročně zhruba 10 milionů korun, což je reálný propad tržeb. Zde je nutno také zdůraznit, že v současné době se přepraví mnohem více cestujících než před zavedením „MHD zdarma“, náklady na přepravu 1 cestujícího jsou tedy mnohem nižší než před zavedením „MHD zdarma“,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Ač se to nezdá, další peníze město ušetří i díky tomu, že bude zajišťovat dopravu i do okolních obcí - Staré Město, Řepiště, Sviadnov, Staříč, Paskov, Žabeň, Baška, a Janovice. „Nebudeme muset hradit kraji peníze za to, aby zajistil naše dopravní spojení s okolními obcemi, a budeme moci zrušit některé spoje, které dosud kopírovaly příměstské neboli krajské linky. A naopak, získáme miliony korun od kraje, ale také od obcí, kam budou nově zajíždět naše linky, tedy linky MHD Frýdek-Místek,“ doplnil vedoucí odboru dopravy Miroslav Hronovský.

„Věříme, že lidé budou MHD Frýdek-Místek využívat v ještě větší míře než dosud, a to i proto, že tím jednoduše ušetří. Dosud platili cestující za jízdu z Frýdku-Místku do Janovic 17 korun, od poloviny prosince zaplatí u řidiče pouhých 10 korun, a pokud si vyřídí čipovou kartu na „MHD zdarma“ budou moci na linkách městské hromadné dopravy Frýdku-Místku, tedy i do Janovic, cestovat za cenu ročního kuponu, to je za jednu korunu ročně,“ řekl náměstek Deutscher.

Cílem MHD zdarma je ulehčit městu od ekologické zátěže z výfukových plynů a přitom zvýšit jak návštěvnost města, tak využívání poskytovaných služeb, ať už zdravotních, kulturních, sportovních nebo komerčních. Máme za to, že je to krok správným směrem, což dokazuje od července zavedená bezplatná linka na Hukvaldy. Před jejím zavedením využívalo autobusovou dopravu zhruba 240 cestujících. Nyní je to již 400 cestujících denně, což je nárůst o 67%. Část z těchto cestujících se přepravovala původně osobním vozem, nyní přijíždějí do města hromadnou dopravou, tudíž do města zajíždí méně aut.

Nové jízdní řády platné od 15. prosince jsou v podeji na autobusovém nádraží a zveřejněny jsou také na webových stránkách města. V prodeji jsou dva druhy - jízdní řád linek ve Frýdku-Místku doplněný o informace o odjezdech vlaků ve směru Ostrava, Valašské Meziříčí a Český Těšín za 16 korun a jízdní řád včetně spojů do okolních obcí za 30 korun.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
12.12.2013 15:08
Počet zhlédnutí: 8 088