Archiv

Od 2. ledna mohou lidé znovu požádat o kotlíkové dotace

Společná výzva Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje pro podávání žádostí o výměnu kotlů odstartovala první pracovní den v lednu 2014.

O dotační program, který vznikl na základě spolupráce Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany veřejnosti velký zájem. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo další rozšířenou fázi programu, a to vyhlášením národního Společného programu na podporu výměny kotlů, do kterého se mohou přihlásit kraje z celé České republiky prostřednictvím vyhlášených výzev.

Jako první se k tomuto programu připojil Moravskoslezský kraj a vyhlásil 1. Společnou výzvu MŽP a MSK, která byla vyčerpána už pět týdnů před termínem jejího ukončení. Moravskoslezský kraj se nyní opět připojuje ke Společnému programu vyhlášením 4. Společné výzvy MŽP a MSK. Příjem žádostí bude zahájen 2. ledna 2014, alokovaná částka pro tuto výzvu je 60 milionů korun. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun. "Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí, jak prokázaly výsledky předchozích výzev," řekl náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík.

Seznam podporovaných kotlů je zveřejněn a spravován Státním fondem životního prostředí ČR na stránkách http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/.

"Dotační program se zaměřuje především na obyvatele, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, a směřuje je k tomu, aby zvážili změnu systému vytápění nemovitostí a s využitím dotace snížili své náklady na pořízení nového vytápění. V průběhu příštích několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento program jim dává šanci učinit tak včas a s výrazně nižšími náklady," dodal náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík.

Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do tří měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
02.01.2014 09:57
(Aktualizováno: 2.1.2014 10:14)
Počet zhlédnutí: 4 976