Archiv

Dotace na prevenci kriminality

Městská policie Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací ze státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace a další typy právnických osob v rámci „Programu prevence kriminality na rok 2014“, který byl vyhlášen v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v ČR na léta 201-2015“.

 

Cíle programu jsou stanoveny následovně:

1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů;

2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana;

3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality;

4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

Příjemcem dotace na „Program prevence kriminality na rok 2014“ může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Více informací poskytne:

Bc. Lenka Biolková
manažer prevence kriminality
tel: 558 631 481, 777 921 360
biolkova.lenka@frydekmistek.cz

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
20.01.2014 08:54
Počet zhlédnutí: 2 811