Archiv

Město získalo dotace EU na Domov se zvláštním režimem pro bezdomovce

Statutární město Frýdek-Místek bylo opět úspěšné při žádostech o dotace z Evropské unie. Tentokrát získá přes 33 miliónů korun na vybudování Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší, kteří z důvodu špatného zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

„Domov vznikne v objektu bývalé speciální základní školy na ulici Míru, který je přes dva roky bez využití. Bude se jednat o zařízení pobytových služeb, určené starším a nemocným lidem bez domova, kteří mají z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, například jsou po amputaci končetiny, sníženou soběstačnost a jsou odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby,“ přiblížil náměstek primátora Libor Koval s tím, že v domově bude moci pobývat 32 klientů.

Bezdomovectví je závažná forma sociálního vyloučení. Počet osob bez přístřeší se zdravotními problémy v posledních letech přibývá a s největší pravděpodobností z důvodu výrazných ekonomických a sociálních změn ve společnosti v dohledné době nebude klesat. Narůstá tedy potřebnost sociálních služeb pro tyto osoby.

„Ve Frýdku-Místku a jeho příměstských částech je nyní zhruba 300 bezdomovců. Definici uživatelů zamýšleného domova se zvláštním režimem splňuje asi 40 z nich,“ uvedla vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová s tím, že ve městě ani v jeho blízkém okolí není zařízení, které by se na tyto lidi zaměřovalo.

Objekt na ulici Míru projde v rámci vybudování Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší náročnou rekonstrukcí. Vyměněny budou krovy i část střechy, samozřejmostí budou nová okna, zateplení, nové přípojky vody a plynu i napojení na kanalizaci. Změněny budou také vnitřní dispozice objektu, přibude výtah i pokoje v půdním prostoru.

Stavební práce by měly být zahájeny letos v říjnu a dokončeny příští rok v červnu. Celkové náklady jsou odhadovány na 39,7 miliónů korun. Dotace z ROP Moravskoslezsko činí 33,3 miliónů korun. Lze ale předpokládat, že v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací se podaří vysoutěžit cenu nižší.

„Realizací projektu se rozšíří sociální služby ve městě a vznikne 19 nových pracovních míst. Především ale budou vytvořeny důstojné podmínky pro lidi, kteří se ocitli v nouzi,“ doplnil náměstek Koval.

Statutární město Frýdek-Místek dlouhodobě podporuje rozvoj sociálních služeb ve městě a v rámci plánování sociálních služeb řeší problémy a nepříznivé sociální situace občanů, kteří si neumí nebo nemohou pomoci sami.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
23.04.2014 14:58
(Aktualizováno: 24.4.2014 07:52)
Počet zhlédnutí: 5 052