Archiv

Na Slezské se rozšíří komunikace, opraví chodníky a vybudují další parkovací plochy

Zastupitelé ve středu schválili odůvodnění veřejné zakázky „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa“. Obsahuje mimo jiné předmět a cíle zakázky, předpokládaný termín jejího splnění, ale i způsob eliminace rizik souvisejících s nedodržením smluvních podmínek.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je nutné, aby zastupitelstvo schválilo odůvodnění u každé „významné veřejné zakázky“, tedy u zakázky nad 50 milionů korun. Až na základě tohoto kroku může být zahájeno zadávací řízení. „To znamená, že až nyní můžeme zakázku zveřejnit ve věstníku veřejných zakázek na internetu. Zájemci budou moci zhruba měsíc podávat své nabídky. Pokud splní veškeré zákonem stanovené náležitosti, budou zařazeni do elektronické aukce, ve které budou o zakázku soutěžit. Vyhraje ten, který nabídne nejnižší cenu,“ popsal postup primátor Michal Pobucký s tím, že zakázka je rozdělena na čtyři části, což umožní, aby se do soutěže přihlásily i menší firmy. V konečném důsledku tak může být konečná cena zakázky nižší a může se také zkrátit doba realizace zakázky.

Třetí etapa revitalizace sídliště Slezská zahrnuje zejména rozšíření stávajících komunikací, vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků, vytvoření nových parkovacích ploch a doplnění veřejné zeleně. Cílem je zlepšit nepříznivou situaci s parkováním, zajištění průjezdnosti vozidel integrovaného záchranného systému a celkově zvýšit bezpečnost provozu v lokalitě tohoto nejlidnatějšího sídliště ve městě.

Práce na další etapě revitalizace sídliště Slezská by mohly být zahájeny ještě letos, dokončeny by měly být příští rok v srpnu. “Hodnota veřejné zakázky je předběžně vyčíslena na více než 70,3 milionů korun bez DPH. Předpokládáme ale, že se nám podaří vysoutěžit cenu nižší, a že i na třetí část revitalizace sídliště Slezská získáme, stejně jako ve dvou předchozích etapách, dotace z EU ve výši 85 % nákladů,“ doplnil primátor Michal Pobucký.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
03.07.2014 09:32
(Aktualizováno: 3.7.2014 09:34)
Počet zhlédnutí: 4 549