Archiv

Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti

Městská policie Frýdek-Místek společně s odborem sociální péče a odborem sociálních služeb magistrátu uspořádala o letošních prázdninách již pátý motivačně vzdělávací letní tábor pro znevýhodněné děti a děti s rizikovým chováním. Konal se v horském hotelu Liptov v obci Ostravice. Všech 24 účastníků vybraly pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí.

Program celého tábora se nesl v duchu westernu. Kromě různých her a soutěží děti přivítaly i neodmyslitelná součást legendy divokého západu – kovboje. Tito přijeli na koních a povyprávěli zajímavosti o životě těchto ušlechtilých zvířat. Zábavnou formou přiblížili dětem i povinnosti, které jsou spojené s péčí o ně.

Nesmazatelnou stopu v dětských duších zanechal výlet do blízké vesnice Bílá, kde prožily indiánský den. Zde tvořily indiánské čelenky, vyzkoušely si život v týpí, poznávaly zvěř a naučily se písně původních obyvatel amerického kontinentu. Ukončení tábora bylo korunováno velkou závěrečnou hrou, jejímž smyslem bylo naučit děti hospodařit s nastřádanými penězi. 

Po celou dobu tábora se šest vedoucích snažilo ukázat dětem, že lze trávit volný čas i jiným způsobem než na ulici. Byly vedeny k dodržování společenských pravidel, slušnému chování a úctě, jak k dospělým, tak i ke svým vrstevníkům a k přírodě. Děti se rovněž učily týmové spolupráci, která jim ze začátku dělala velké problémy. Že námaha spojena s pořádáním tábora není zbytečná, si vedoucí ověřili zjištěním, že už během tábora si jejich svěřenci předávali mezi sebou nově naučené znalosti a dovednosti a dokázali si navzájem pomoci. 

Náklady na tábor byly financovány z Fondu prevence kriminality města Frýdek-Místek, z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR a z příspěvků rodičů.

MM F-M
MĚSTSKÁ POLICIE
25.08.2014 10:56
Počet zhlédnutí: 7 788