Archiv

Dotace a úvěry na podporu podnikání

Moravskoslezský kraj vyhlásil tři dotační programy a jeden Fond mikropůjček, které jsou určeny pro podporu inovačních a začínajících podnikatelů.

Dotace na nové pracovní místo ve výzkumu a vývoji

Jedná se o dotaci na mzdy na nového pracovníka ve výzkumu a vývoji pro malé a střední firmy

Kdo může žádat: malé a střední podniky z Moravskoslezského kraje s živnostenským oprávněním k výzkumné a vývojové činnosti.

Co lze získat:  dotaci na mzdové náklady výzkumníka vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění, náklady na certifikovaná odborná školení. Vše pouze na nově zřízené pracovní místo (od 1. 7. 2014).

Kolik lze získat:  0,3 mil. Kč, 50% nákladů

Žádat lze do 7. 10. 2014.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz

Podmínky dotačního titulu na webu kraje.

 

Inovační vouchery

Jedná se o finance pro malé a střední firmy na výzkum a vývoj realizovaný s vysokou školou nebo výzkumnou organizací.

Kdo může žádat: malé a střední podniky z Moravskoslezského kraje.

Na co lze využít: dotaci na vývoj produktu či služby, testování, navržením prototypu, design, analýza trhu, byznys plán, atd. Finance jsou na nákup těchto služeb u VŠ či výzkumné organizace.

Kolik lze získat: až 0,3 mil. Kč (65% malé podniky, 55% střední podniky, 35% pro ty, kteří již voucher v minulosti obdrželi).

Žádat lze do 7. 10. 2014.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz

Podmínky dotačního titulu na webu kraje.

 

Fond Mikropůjček

Jedná se o výhodný úvěr pro malé a střední podniky z MSK.

Kdo může žádat: malé a střední podniky z Moravskoslezského kraje s dobou existence méně než 3 roky.

Využití úvěru:  výrobní náklady, propagace a marketing, pořízení majetku a zásob, osobní  náklady, zásoby, atd.

Kolik lze získat:  až 500.000 Kč, úročení 1% p.a., splatnost 3 – 5 let, min. 20% spolufinancování.
Kontaktní osoba: Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz.

Podmínky dotačního titulu na webu kraje.

Žádosti je možno podávat do 30. 6. 2015.

 

 

Dotace na poradenství pro podnikatele

Dotace pro malé podniky z MSK na různé poradenské služby vztahující se k podnikání.

Kdo může žádat: malé podniky z Moravskoslezského kraje s dobou existence méně než 3 roky.

Využití dotace: strategické a business poradenství, zpracování podnikatelského záměru/studie provedi-telnosti, právní, daňové, účetní, expertní služby, ochrana duševního vlastnictví

Kolik lze získat:  až 100 tis. Kč,  min. 10% spolufinancování

Kontaktní osoba: Ing. Erich Bartoš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 712, e-mail: erich.bartos@kr-moravkoslezsky.cz.

Podmínky dotačního titulu na webu kraje.

Žádat lze do 30. 9. 2014.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
12.09.2014 10:03
Počet zhlédnutí: 7 417