Archiv

Město investuje do rozvoje sociálních služeb

Statutární město Frýdek-Místek věnuje velkou pozornost oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Systematicky podporuje poskytovatele sociálních služeb tak, aby na území města byly dostatečně zajištěny v potřebné šíři, řadu zařízení také samo provozuje – od jeslí až po penzion a domovy pro seniory. Jako jedno z mála měst také finančně podporuje činnost klubů seniorů, kterých je ve městě celkem jedenáct.

Jako první a jediné město v kraji zřídilo hospic, který poskytuje hospicovou péči, pobytovou odlehčovací a sociálně zdravotní službu. Má kapacitu 43 míst a je plně vytížen. Města přitom nebývají zřizovateli těchto zařízení, Frýdek-Místek dal ale jasně najevo, že starost o nemocné a umírající je jednou ze základních lidských povinností. V loňském roce byl ve městě otevřen první Senior Point v rámci Moravskoslezského kraje. Seniorům bezplatně nabízí informace, rady a konzultace z oblasti práva, ekonomiky, financí, ale také ochrany spotřebitelů, zajištění bezpečnosti nebo volnočasových aktivit a zdravého životního stylu. V letošním roce město rozšířilo činnost sociálních služeb a v domě s pečovatelskou službou vybudovalo bezbariérové Středisko osobní hygieny. Určeno je zejména pro seniory a tělesně postižené občany, kteří nemají koupelny ve svých bytech přizpůsobeny tomu, aby se v nich mohli bezpečně a sami, bez pomoci jiné osoby, osprchovat či vykoupat. Město nenechalo na holičkách ani ženy a matky s dětmi v krizové situaci, před třemi lety pro ně vybudovalo azylový dům Sára. V přízemí je noclehárna pro 8 žen bez přístřeší, v patrech pak bytové jednotky s kuchyňkou a samostatným sociálním zařízením pro matky s dětmi s celkovou kapacitou 26 míst a pro osamělé ženy s kapacitou 10 míst. Do provozu bylo uvedeno také chráněné bydlení a odlehčovací služba pro osoby s mentálním postižením v příspěvkové organizaci Žirafa.

V současné době město vyčlenilo finanční prostředky na úpravu Denního centra Domovinka. Již začátkem příštího roku jej budou moci využívat osoby trpící Alzheimerovou nebo stařeckou demencí.

Město bylo také opět úspěšné při žádostech o dotace z Evropské unie. Získalo přes 33 milionů korun na vybudování Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší, které z důvodu špatného zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov vznikne v objektu bývalé speciální základní školy na ulici Míru, který je přes dva roky bez využití. Realizací tohoto projektu město podpoří také zaměstnanost. V domově vznikne 19 nových pracovních míst. Uplatnění zde najdou zejména pečovatelky a ošetřovatelky.  Především ale budou vytvořeny důstojné podmínky pro občany, kteří si neumí nebo nemohou pomoci sami.

V oblasti zdravotnictví město finančně přispívá místní nemocnici, jejímž zřizovatelem je kraj, na nákup zdravotnické techniky. V minulosti přispělo například na nákup sanitky nebo nemocničních lůžek. Letos v září zastupitelé schválili smlouvu, na základě které nemocnice získá každoročně od města částku ve výši minimálně jednoho milionu korun na pořízení prostředků zdravotnické techniky.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
30.09.2014 10:18
Počet zhlédnutí: 3 972