Archiv

Město pokračuje v úpravách sídliště Slezská

Statutární město Frýdek-Místek dokončilo s přispěním Evropské unie další část přeměny nejlidnatějšího sídliště Slezská. V 1. etapě, která se konala v letech 2012 až 2013, byly mimo jiné upraveny zelené plochy a místní parky, vybudována nová dětská hřiště, nová parkovací místa i nová spojovací komunikace. V rámci 2. etapy, která byla dokončena v minulých dnech, vznikly nové parkovací plochy v ulicích J. Božana a Dobrovského. Ve 3. etapě, která bude zahájena ještě letos, dojde k úpravě komunikací i chodníků, vytvoření dalších parkovacích míst a doplnění veřejné zeleně.

Největší úpravy v rámci 2. etapy se uskutečnily u obchodního domu Tesco na ulici J. Božana, kde v místech s nezpevněným povrchem vzniklo 40 parkovacích míst s povrchem ze zámkové dlažby. Parkování bylo upraveno také na ulici Dobrovského, kde se v minulosti parkovalo přímo na komunikaci, což komplikovalo průjezd nejen osobních aut, ale také vozů záchranky a hasičů. Nyní je zde 18 podélných parkovacích míst mimo komunikaci, přesto tato ulice není dostatečně široká, proto bude nově fungovat jako jednosměrná, a to ve směru k ulici J. Čapka. Dalších 18 parkovacích míst pak vzniklo u domu čp. 3103 a posledních 7 nových kolmých parkovacích míst vzniklo na ulici Dobrovského v místě křížení s ulicí O. Lysohorského rozšířením parkoviště u klubu Stoun.

Náklady na 2. etapu revitalizace sídliště Slezská činí 5,4 milionů korun. Téměř 4,5 milionů z této částky získá město zpět formou dotace z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V nejbližších dnech bude zahájena 3. etapa revitalizace, která bude navazovat na předchozí úpravy. Jejím cílem bude rozšíření stávajících komunikací, vybudování nových a rekonstrukce stávajících chodníků, vytvoření dalších parkovacích stání a postupné doplnění veřejné zeleně v devíti sídlištních lokalitách, přičemž čtyři lokality (Novodvorská – od ulice V. Závady po Sadovou, dále ulice J. Čapka + vnitroblok, Dobrovského + vnitroblok a J. Božana - okolí komerčního objektu) by měly být dokončeny už počátkem příštího roku.

 Pozn.:

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská byla realizována v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská, jehož cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel tohoto sídliště, a to prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů. Pro tuto oblast byla vyčleněna částka 5,24 milionů EUR, kterou lze čerpat až do roku 2015.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
03.11.2014 08:37
(Aktualizováno: 4.11.2014 08:47)
Počet zhlédnutí: 6 202