Archiv

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015.

Cíle Programu prevence kriminality jsou:

  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2015 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2015 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Žádosti o dotace z fondu prevence kriminality mohou podat nestátní neziskové organizace, právní subjekty samosprávy nebo veřejné správy a další subjekty z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, a to nejpozději do 19. prosince 2014, manažeru prevence kriminality.

Bližší informace podá:

Bc. Lenka Biolková
manažer prevence kriminality
tel. 777 921 360
biolkova.lenka@frydekmistek.cz

MM F-M
MĚSTSKÁ POLICIE
24.11.2014 13:32
Počet zhlédnutí: 11 040