Archiv

Město podporuje oblast zdravotnictví

Zastupitelstvo města vyhlásilo dotační programy na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2015. Cílem je rozšířit nabídku poskytovaných zdravotnických služeb na území města, ale také pravidelných činností nebo individuálních akcí pro zdravotně postižené občany. Z rozpočtu města je na projekty uvolněno 800 tisíc korun, tedy stejně jako v roce 2014. Na jeden projekt je možné čerpat maximálně 150 tisíc korun.

Projekty musí být zaměřeny na podporu a rozvoj zdravotní péče a následné péče, podporu preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života, podporu celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené občany, na vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů nebo na podporu projektů zaměřených na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic).

O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby realizující projekty na území města nebo i mimo něj s tím, že musí být určeny pro občany města. Žádosti o dotace na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami lze podávat do 27. února 2015, a to osobně na podatelně magistrátu nebo písemně v obálce označené plným jménem a adresou žadatele a textem „Neotvírat – žádost o dotaci na podporu projektů v oblasti zdravotnictví“ na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

Veškeré informace související s dotačním programem včetně formulářů a zásad jsou na webových stránkách města frydekmistek.cz – O městě – sociální služby- dotace – dotace na podporu v oblasti zdravotnictví

O poskytnutí dotace rozhodnou zastupitelé. Výsledky jejich rozhodnutí budou uveřejněny na webu města do deseti kalendářních dnů od jejich rozhodnutí.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.12.2014 14:57
Počet zhlédnutí: 7 232