Archiv

Úředníci se seznámili s novelou zákona o rozpočtových pravidlech

Prezident republiky Miloš Zeman v lednu podepsal novelu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která upravuje náležitosti žádostí o poskytnutí dotací, ale také náležitosti veřejnoprávních smluv, na jejichž základě se dotace poskytují. Pro město Frýdek-Místek, které každoročně poskytuje stovky investičních i neinvestičních dotací, to představuje zejména administrativní změny.

„Novela zákona nabude účinnosti 20. února 2015.  Do té doby je nutné vypracovat nové vzory pro podávání žádostí o dotace, které udělujeme jak na konání společenských a sportovních akcí, tak i na činnost různých neziskových organizací, klubů a spolků. Nad rámec současnosti budou muset nové žádosti obsahovat údaje o době, ve které má být dosaženo účelu dotace, ale i o žadateli, který je veden jako právnická osoba. Ten bude muset nově uvádět, které osoby mají podíl v dané společnosti a zároveň musí uvést, v jakých dalších společnostech on osobně figuruje a jaký v nich má podíl,“ přiblížil změny primátor Michal Pobucký s tím, že žádosti o dotace zaslané na magistrát ještě před účinností zákona (do 19. 2. 2015) nemusí splňovat požadavky novely.

V souladu s novou legislativou již ale musí být smlouvy o poskytnutí dotace, které mají na svém nebližším zasedání schvalovat zastupitelé. „Je pravděpodobné, že z důvodu přepracování desítek veřejnoprávních smluv, o nichž mají zastupitelé rozhodovat na svém nejbližším zasedání 9. března, bude muset být zastupitelstvo přesunuto na 27. března,“ dodal primátor Pobucký.

Novela zákona také ukládá zveřejňovat všechny smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tisíc korun na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska na webových stránkách města), a to s účinností od 1. července 2015.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
18.02.2015 08:33
Počet zhlédnutí: 4 001