Archiv

Revitalizace sídliště Slezská si vynutí uzavírku části frekventované komunikace

Statutární město Frýdek-Místek mění s přispěním Evropské unie podobu nejlidnatějšího sídliště Slezská. V březnu zahájilo již 3. etapu revitalizace sídliště, která zahrnovala zejména předláždění stávajících a vybudování nových chodníků, rozšíření komunikací pro zajištění bezproblémového průjezdu vozidel hasičů i potřeby parkování a doplnění veřejné zeleně. Pracovalo se v devíti lokalitách sídliště. Většina úprav již byla dokončena nebo je těsně před dokončením. Do konce srpna se bude pracovat ještě ve třech lokalitách.

 „Technicky nejnáročnější část revitalizace sídliště jeho obyvatele teprve čeká. Od 1. července do 18. srpna bude uzavřena část ulice Novodvorská, a to v úseku od křížení s ulicí J. Čapka po křížení s ulicí Dr. M. Tyrše, přičemž odbočka do této ulice bude průjezdná. Současná obousměrná komunikace bude rozdělena na dva jednosměrné pruhy s parkovacím pruhem uprostřed,“ přiblížil stavební úpravy náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že v daném úseku již dochází k rekonstrukci chodníků a rozšíření komunikace, na které následně vznikne střední parkovací pás doplňující stávající kolmé parkování po stranách komunikace. Dokončena budou také parkovací stání před obytnými domy č. p. 3072-3076, 3097 a 3065-3071 a následně bude položen nový asfaltový koberec v obou směrech podél středového parkoviště.

Do konce srpna se bude pracovat také v lokalitě ulice Pekařská, kde dochází k předláždění chodníků a vytváření nových parkovacích zálivů, a v okolí Potravin ENAPO, kde vznikají nové chodníky a budou upraveny zelené plochy.

Žádáme obyvatele sídliště o trpělivost a ohleduplnost. Dopravní omezení a práce spojené se zvýšeným hlukem i prašností budou ukončeny v srpnu. Věříme, že revitalizace přispěje ke zpříjemnění prostředí tohoto nejlidnatějšího sídliště ve městě a zvýšení komfortu bydlení v této lokalitě.

Náklady na 3. etapu revitalizace sídliště Slezská činí 50,8 milionu korun. Téměř 43 milionů z této částky získá město zpět formou dotace z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 Pozn.:

Modernizace sídliště začala v roce 2012. Upraveny byly místní parky, vznikla zde desítka nových dětských a sportovních hřišť i prostor s unikátním jevištěm ve tvaru kobry, které je v České republice jedinečné. Přibyla téměř stovka parkovacích míst i zcela nová příjezdová komunikace v blízkosti křižovatky ulic Slezská a Staroměstská, která výrazně napomáhá plynulosti provozu uvnitř sídliště, a dobudována byla také půlkilometrová cyklostezka vedoucí středem sídliště po ulici Novodvorská. Součástí byla také úprava zeleně, vybudování nového veřejného osvětlení a doplnění městského mobiliáře. V minulých letech již rekonstrukce sídliště Slezská spolykala přes 32 milionů korun, z toho 27,6 milionu korun bylo hrazeno z evropských dotací.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
26.06.2015 12:46
Počet zhlédnutí: 5 704