Archiv

DOTACE Z FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – ukončení přijímání žádostí

V souvislosti s novou právní úpravou týkající se poskytování dotací rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 5. zasedání konaném dne 8. 6. 2015 s účinností ke dni 30. 6. 2015 o zrušení Statutu fondu životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku a zmocnilo radu města vyhlašováním dotačních programů a schvalováním dotačních podmínek v rozsahu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na podporu projektů v oblasti životního prostředí.

Statutární město Frýdek-Místek bude i nadále podporovat aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí, a to formou vyhlášených dotačních programů.

V současné době není vyhlášen žádný dotační program na podporu projektů v oblasti životního prostředí a žádosti o dotace z fondu životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku se nepřijímají.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
08.07.2015 15:31
(Aktualizováno: 8.7.2015 15:32)
Počet zhlédnutí: 3 442