Archiv

Revitalizované sídliště Slezská dostalo také moderní kamerový systém

Statutární město Frýdek-Místek s přispěním Evropské unie finišuje s další částí přeměny nejlidnatějšího sídliště Slezská. V minulých letech již byly upraveny zelené plochy a místní parky, vybudována nová dětská hřiště, nová parkovací místa i nová spojovací komunikace. Letos práce zahrnují zejména předláždění stávajících a vybudování nových chodníků, rozšíření komunikací pro zajištění bezproblémového průjezdu vozidel hasičů i potřeby parkování, doplnění veřejné zeleně, ale také modernizaci a rozšíření kamerového systému.

Na území sídliště Slezská byla vybudována nová páteřní síť optického kabelu a v osmi lokalitách bylo umístěno celkem devět dohledových kamer, přičemž čtyři původní a již nevyhovující byly vyměněny za nové a dalších pět kamer bylo na sídlišti umístěno zcela nově. Nyní jsou kamery v Sadech Svobody, parčíku za Sekerovou vilou (bývalou knihovnou), na ZŠ J. z Poděbrad, na bytových domech Novodvorská 3062, Dobrovského 3096, J. Čapka 3088, J. Čapka 3080 a u kruhového objezdu na křižovatce TGM a V. Závady. Celkově snímají prostor o rozloze 128 518 m².

„Cílem je maximální využití Městského kamerového dohledového systému, celkové zvýšení bezpečnosti obyvatel sídliště, zamezení ničení majetku a prevence trestné činnosti,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Kapacita optické sítě bude využita i pro datové napojení městských organizací (základních škol na ul. J. z Poděbrad a ul. J. Čapka, mateřské školy na ul. J. Božana a rodinného centra Klíček) na internet a pult centralizované ochrany.

Náklady na modernizaci a rozšíření kamerového systému na sídlišti Slezská činí 2,1 milionů korun. Zhruba 1,8 milionů z této částky získá město zpět formou dotace z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pozn.:

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská byla realizována v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská, jehož cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel tohoto sídliště, a to prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů. Pro tuto oblast byla vyčleněna částka 5,24 milionů EUR, kterou lze čerpat až do konce roku 2015.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
27.07.2015 08:17
(Aktualizováno: 27.7.2015 08:52)
Počet zhlédnutí: 4 132