Archiv

Nová parkovací místa a dopravní ostrůvky zaplatila z velké části evropská dotace

Statutární město Frýdek-Místek je úspěšné při získávání dotací. V minulých dnech mu bylo schváleno 2,7 milionů korun z fondů EU na již vybudovaná nová parkovací místa ve městě a nové dopravní ostrůvky, které chrání chodce při přechodu přes frekventované komunikace.

V květnu se začalo na čtyřproudových komunikacích Ostravská a Frýdlantská v centru města budovat celkem pět dopravních ostrůvků. Vznikly v místech současných přechodů pro chodce. Dopravní normy nařizují budovat tyto ostrůvky u všech nových přechodů pro chodce přes komunikaci širší než sedm metrů. Město je ale nechalo postavit i u stávajících přechodů s vysokou koncentrací chodců a hustým dopravním provozem. Dopravní ostrůvky jednak zvyšují ochranu chodců, ale také přispívají ke zpomalení projíždějících vozidel, čímž se celkově zvyšuje dopravní bezpečnost na komunikacích, kterými denně projede přes třináct tisíc aut.

V letních měsících se pracovalo také na budování nových parkovacích míst. V lokalitě ulice Bruzovská jich vzniklo 21 a v lokalitě ulice Mozartova 34.

Celkové náklady na vybudování nových parkovacích míst a bezpečnostních dopravních ostrůvku byly vyčísleny na 3,6 milionu korun, přičemž 2,7 milionu z této částky získá město zpět formou dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Město v konečném důsledku budou stát výše zmíněné projekty necelý jeden milion korun.

Další nová parkovací místa se začnou v průběhu září budovat také v ulici Hasičská, přibýt by jich zde mělo celkem 12. Nové dopravní ostrůvky by v příštím roce měly vzniknout na ulicích Bruzovská a Frýdlantská.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
11.09.2015 13:24
(Aktualizováno: 11.9.2015 13:27)
Počet zhlédnutí: 3 215