Archiv

Pětiletá modernizace sídliště Slezská skončila

Statutární město Frýdek-Místek s přispěním Evropské unie dokončilo přeměnu nejlidnatějšího sídliště Slezská. Zahájena byla v roce 2010 a soustředila se na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství, což vedlo k vylepšení nejen funkčnosti, ale i vizuální stránky celého sídliště.

Město investovalo zejména do zkulturnění veřejného prostranství a zlepšení dopravy uvnitř sídliště. Vybudováno zde bylo několik nových dětských hřišť, velkými úpravami prošly místní parky - v sadech Svobody vzniklo mimo jiné jedinečné jeviště připomínající kobru (oceněno bylo i architekty, kteří ho začlenili do Ročenky české architektury mezi třiatřicet nejzajímavějších realizací, a fotografie jeviště s popiskem byla zveřejněna také v magazínu deníku MF DNES). V rámci dopravy byly uvnitř sídliště rozšířeny komunikace pro bezproblémový průjezd vozidel hasičů a záchranářů, vznikla zde nová spojovací komunikace, která výrazně napomáhá plynulosti provozu uvnitř sídliště a vybudováno bylo na dvě stě nových parkovacích míst. Samozřejmostí pak byly rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře a modernizace a rozšíření kamerového systému.

Největší úpravy byly realizovány na ulici Novodvorská, a to v úseku od křížení s ulicí J. Čapka po M. Tyrše. Dosavadní obousměrná komunikace byla rozdělena na dva jednosměrné pruhy s parkovacím pruhem uprostřed. Nyní jsou zde tři řady kolmých parkovacích míst pro více než sto vozidel. Ohlasy na úpravy v této lokalitě sídliště jsou vesměs kladné. Nicméně objevují se i připomínky k nedostatku přechodů pro chodce a vysazených stromů a keřů.

Vytipování míst i počet přechodů pro chodce bylo konzultováno s Policií ČR, která neměla připomínek a ani nenavrhovala navýšení počtu přechodů. Oproti původnímu stavu žádný přechod zrušen nebyl, ba naopak, pro chodce jsou v rámci celého sídliště kromě klasických zeber vybudována také nová místa pro přecházení. Tato místa nejsou označena zebrou na cestě, ale chodec je pozná podle bezbariérového sníženého okraje chodníku se signálním pásem pro zrakově postižené, řidiče na ně po setmění upozorní speciální bílé světlo, které zvýrazní siluetu chodce,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher. Místa pro přecházení jsou podle odborníků bezpečná, a to i proto, že zebry u mnohých vyvolávají pocit falešného bezpečí a chodci na nich nejsou tak pozorní.

V rámci revitalizace sídliště Slezská byly vysázeny desítky nových stromů a keřů. V lokalitě ulice Novodvorská bylo záměrem vysadit novou alej podél chodníku obytného domu o sedmi vchodech, ale bohužel výsadbu nebylo možné realizovat. „Důvodem je nedostatek místa pro výsadbu vzrostlého stromu. Podél chodníku a v některých místech i středem zelených pásů vedou inženýrské sítě, což výsadbu zcela znemožňuje nebo výrazně omezuje. V blízkosti inženýrských sítí nesmí být stromy vysazovány, ochranné pásmo je stanoveno minimálně dva metry. Prostor pro výsadbu se tak v rámci ulice Novodvorská zúžil na zhruba čtyři metry od obytného domu, což je ale také málo, protože vzrostlý strom by stínil jednotlivým bytům a větve by zasahovaly do fasády i do oken domu,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Celkově bylo do modernizace sídliště investováno přes 240 miliónů korun, přičemž z fondů Evropské unie bylo na projekty čerpáno 162 miliónů korun. Náklady lze rozdělit do dvou sekcí, a to na regeneraci bytových domů ve výši 150 miliónů a do revitalizace veřejných prostranství ve výši 90 miliónů.

Statutární město Frýdek-Místek investovalo zejména do úprav veřejného prostranství a opravy jednoho domu, který z celého sídliště vlastní. Náklady činily 105 milionů korun, z toho jsme ale více než 78 milionů získali zpět formou evropské dotace, takže v konečném důsledku město zaplatilo za modernizaci sídliště „pouhých“ 27 miliónů korun,“ uzavřel Jiří Kajzar, náměstek primátora, který má ve své kompetenci investiční odbor.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
25.09.2015 12:52
Počet zhlédnutí: 4 976