Slovo vedení města

Zastupitelstvo v Gaudiu

Vážení občané,
v úterý 20. října znovu zasedne frýdecko-místecké zastupitelstvo, které se mimořádně sejde v prostorách Gaudia Frýdek-Místek s. r. o. na Revoluční ulici, protože hlavním bodem programu bude přijetí závazku města spolufinancovat projekt „SRDCE“ a rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace tomuto subjektu. Zastupitelé budou mít možnost půlhodinovou prohlídkou místa samotného lépe poznat prostředí, kterého se rozhodnutí týká.
Se zástupci tohoto soukromého subjektu, který provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, jsme se setkali po minulém zasedání zastupitelstva a požadovali jsme více informací k projektu a především dlouhodobějších garancí, že bude tato zdravotní péče poskytována ve stávajícím rozsahu. Nyní bude znovu na zastupitelích, jak se k příspěvku na rekonstrukci budovy, která není v majetku města, postaví.

Michal Pobucký,
Glosa vedení města
15.10.2015 16:42
Počet zhlédnutí: 2 572