Aktuality

Město rozšiřuje MHD zdarma, bude zajíždět i do Dobré a Nošovic

Statutární město Frýdek-Místek stále rozšiřuje ojedinělý projekt v České republice „MHD zdarma“, který připravoval v roce 2010 a v roce 2011 zahájil jeho ostrý provoz. Zpočátku zahrnoval město a nejbližší sousední obce - Staré Město, Sviadnov a Řepiště. V roce 2012 se připojily Hukvaldy a Krásná (Visalaje). V roce 2013 následoval Staříč, Paskov, Žabeň, Baška a Janovice. Od roku 2014 MHD zdarma zajíždí do Palkovic, Kozlovic, Metylovic, Fryčovic, Pržna, Brušperku a na točnu autobusů v Nové Bělé. Od 13. prosince 2015 budou moci MHD zdarma využívat také obyvatelé sousední Dobré a nedalekých Nošovic. Celkem město Frýdek-Místek nabízí zdarma spojení s téměř dvaceti mimoměstskými lokalitami.

Hektické jednání o rozšíření MHD zdarma do Dobré a Nošovic trvalo téměř jeden a půl roku. Konečné stanovisko a souhlas s tím, aby MHD zdarma zajížděla i do těchto obcí, musel vyslovit krajský úřad, který je provozovatelem příměstské autobusové dopravy a zajišťuje přepravu cestujících do těchto obcí po své linii. Povolením MHD zdarma může přijít o vytíženost některých svých spojů s placeným jízdným. V souvislosti se zavedením MHD zdarma do Dobré a Nošovic byly ale spoje zvoleny tak, aby časově nekolidovaly a nekonkurovaly krajským linkám.

Vleklá a náročná jednání se dotýkala jen několika spojů, kterými se dosah tras MHD zdarma prodlouží o čtyři kilometry. Od VÚHŽ u hranic s Dobrou, kam dosud MHD zdarma zajížděla, bude pokračovat přes centrum obce Dobrá až do středu Nošovic. „Příznivou vyjednávací pozici s krajským úřadem nám pomohl připravit náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher, který má MHD zdarma ve své kompetenci. Díky jeho vstřícnosti a ochotě se na jednání podílet jsme dospěli s krajem ke kompromisům a MHD zdarma bude zajíždět i do Dobré a Nošovic. Důraz jsme kladli na to, abychom ekonomicky pomohli určitým věkovým vrstvám obyvatelstva, takže autobusové spoje jsou cíleny k přepravě do škol a do zdravotnických zařízení, jako je poliklinika nebo nemocnice ve Frýdku-Místku,“ shodují se místostarosta Dobré Milan Stypka a starosta Nošovic Miroslav Kačmarčík.

Obce Dobrá a Nošovice budou přispívat na provoz MHD zdarma částkou 185 tisíc korun ročně. Jejich občané budou mít možnost bezplatného spojení nejen s Frýdkem-Místkem, ale i dalšími obcemi, do kterých MHD zdarma zajíždí,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že do Dobré a Nošovic bude zajíždět linka č. 3, která vede až do Bašky, ale také linka č. 13, která zajíždí až do Paskova.

Cestující, kteří chtějí využívat MHD zdarma, musí udělat jediné, vyřídit si speciální čipovou kartu.  V opačném případě zaplatí u řidiče jednotné jízdné ve výši 10 korun, což je ve srovnání s ostatními autobusovými spoji i tak vůbec nejnižší částka.

Je v našem zájmu, aby do města přijíždělo co nejméně osobních vozidel, proto nabízíme alternativu v podobě MHD zdarma, ke které se připojují i okolní obce a o jejíž fungování se zajímají i za hranicemi. Úspora na dopravném jednoznačně motivuje občany k využívání veřejné dopravy. Ve městě tak dochází k poklesu osobní dopravy, což má ekologická pozitiva, zejména nižší prašnost, hlučnost i nižší koncentraci škodlivin z výfukových plynů. Další devízou projektu je, že k nám láká obyvatele okolních obcí, kteří u nás následně využívají různé druhy služeb a přijíždí zde i za studiem, sportem, kulturou nebo za nákupy,“ vysvětlil náměstek Karel Deutscher.

MHD zdarma, má podle původních plánů fungovat do doby než bude vybudován obchvat města, který je stále v nedohlednu. ČSSD, politická strana, která před pěti lety projekt prosadila, si ale dokáže představit, že by mohl fungovat i poté.  Projekt je podporován napříč politickým spektrem a má veliký úspěch i ohlasy nejen u nás, ale také v zahraničí.

Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince 2015. Začátkem prosince budou v tištěné podobě k dispozici na autobusovém nádraží ve Frýdku a zveřejněny budou také na webových stránkách města v sekci doprava.

Pozn.:

Linka č. 3 nabídne v pracovní dny ve směru Dobrá – Nošovice pět spojů (ranní, dopolední, odpolední a dva pozdně odpolední). Ve směru Nošovice – Frýdek-Místek – Baška bude zajištěno v pracovní dny sedm spojů (ranní, dopolední, tři odpolední, pozdně odpolední a podvečerní). Linka č. 13 zajistí přepravu v pracovní dny i o víkendech a svátcích. Ve směru z Nošovic na Frýdek-Místek nabídne jeden brzký ranní spoj a v opačném směru odpolední a noční spoj.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
09.11.2015 13:19
Počet zhlédnutí: 5 441