Archiv

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU REGENERACE OBJEKTŮ S HISTORICKOU NEBO HISTORIZUJÍCÍ FASÁDOU NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU NA ROK 2016

I. Název dotačního programu
„Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016“ (dále jen „program“).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Frýdek-Místek (dále jen „město“), Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643.

III. Dotační titul programu
Program je určen na podporu obnovy objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Předpokládá se podpora zejména objektů zahrnutých do „Pasportizace potenciálně architektonicky a urbanisticky cenných staveb ve Frýdku-Místku“ (příloha č. 6), není to však podmínkou poskytnutí dotace.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
08.12.2015 09:06
(Aktualizováno: 8.12.2015 09:46)
Počet zhlédnutí: 5 530