Archiv

Dům na půl cesty Frýdek-Místek, Bílý nosorožec, o. p. s.

Řada mladých lidí potřebuje podporu při vstupu do samostatného života. Jsou to zejména mladí dospělí, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pěstounskou péči, jsou propuštěni z výkonu trestu nebo ochranné léčby, případně nemají vhodné zázemí v rodině.

Tito všichni mohou využít pobytovou sociální službu Dům na půl cesty Frýdek-Místek, která jim poskytne ubytování na přechodnou dobu, splňují-li základní podmínky pro přijetí (věk 18 – 26 let, zdravotní způsobilost, svéprávnost). Služba je poskytována na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytování sociální služby, a to nejprve na tříměsíční zkušební dobu, následně je prodlužována na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. Uživatel při nástupu do služby skládá vratnou kauci ve výši 1000 Kč
a dokládá lékařské potvrzení. Smlouvu lze individuálně prodloužit (např. z důvodu studia). Pracovník poskytuje uživateli podporu při naplňování jeho potřeb a cílů,  které společně s uživatelem zpracuje do individuálního plánu a v průběhu služby jej pravidelně vyhodnocují. Součástí služby je pomoc při uplatňování osobních práv a zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, využívání dostupných služeb a zdrojů, podpora při studiu nebo zvýšení kvalifikace, příprava na vstup na trh práce nebo udržení si zaměstnání, tvorba finančních zdrojů pro zajištění vlastního návazného bydlení, včetně praktického nácviku např. v péči o domácnost, hospodaření, při komunikaci s úřady a institucemi, zaměstnavateli či věřiteli. Současná kapacita služby je 9 uživatelů, kteří mají k dispozici tři samostatné bytové jednotky (3+1 a 2+1 v majetku RPG Byty, s.r.o. a 2+0 v majetku Magistrátu města Frýdek-Místek). Dům na půl cesty je hrazená pobytová služba, která je poskytována nepřežitě, další činnosti služby jsou poskytovány od pondělí do čtvrtku od 08:00-12:00 hod., a od 13:00-16:00 hod., v případě potřeby i v pátek a pracovník je přítomen v kanceláři služby nebo dochází za uživateli do bytu. Výše úhrady za poskytovanou službu ze strany uživatele činí 95 Kč/den/dvoulůžkový pokoj (paušální měsíční částka  2.850 Kč) a 105 Kč/den/jednolůžkový pokoj (paušální měsíční částka 3.150 Kč). Služba je financována z Programu na podporu poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rádi bychom společně s našimi uživateli touto cestou poděkovali také zařízení Bethel, Frýdek-Místek, které nám poskytlo potravinovou pomoc a studentům Soukromé střední odborné školy, s.r.o.,
T. G. Masaryka 467, Frýdek-Místek, kteří věnovali potřeby pro úklid domácnosti a drobné osobní předměty, např. hrníčky. Stejně tak děkujeme dalším drobným dárcům, kteří nám poskytují např. starší ošacení nebo lůžkoviny, které mohou uživatelé v případě potřeby také využít.

Kontaktní údaje:  

Dům na půl cesty F-M, kancelář: Antonínovo nám. 92, Místek (budova naproti tržiště, tel.: 558 434 029, 2. patro, vlevo od výtahu).

E-mail: dumnapulcesty@bilynosorozec.cz, web: www.bilynosorozec.cz

Kontaktní osoby: Mgr. Markéta Bartáková, tel. 774774638, vedoucí služby; Renata Kludková,DiS., tel. 774789830, soc. pracovník

Autor článku: R. Kludková, M. Bartáková, Bílý nosorožec, o. p. s.

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                            
  

                                                                                                                                    

                                                         

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
22.02.2016 08:29
(Aktualizováno: 22.2.2016 09:01)
Počet zhlédnutí: 8 735