Archiv

Město přispěje na opravu a údržbu židovského hřbitova

Židovský hřbitov ve Frýdku, který je v majetku Židovské obce v Ostravě, chce město ochránit před útoky vandalů a hodlá se také podílet na jeho opravě a údržbě. Zastupitelé na svém zasedání za tímto účelem uvolnili z rozpočtu města 130 tisíc korun.

Neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc korun je určena výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou hřbitova, včetně pořízení materiálu k úpravě terénu a nezbytným opravám náhrobků a kaple. Investiční dotace ve výši 80 tisíc korun je určena na vybudování nového oplocení v místě jeho poškození, ale také na úpravu zeleně kolem plotu a na výrobu a instalaci varovných cedulí na plot a zdi.

„Jedná se o významnou kulturní památku na území města. Našim cílem je, aby byla důstojným pietním místem přístupným veřejnosti, s jehož historií by se mohly seznámit i budoucí generace. Proto jsme se s Židovskou obcí v Ostravě dohodli na konkrétních krocích, které povedou v prvé řadě k zabezpečení hřbitova před vandaly a k nejnutnějším opravám. Ve společném úsilí o zkulturnění tohoto místa hodláme i nadále pokračovat,“ řekl primátor Michal Pobucký.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
04.04.2016 13:59
(Aktualizováno: 4.4.2016 14:00)
Počet zhlédnutí: 4 081