Archiv

Město poskytlo přes 11,5 milionu korun pro sociální a zdravotní oblast

Zastupitelé města na svém březnovém zasedání rozhodovali o dotacích pro sociální a zdravotní oblast. Z rozpočtu města a dotačních programů uvolnili 11 538 000 korun. Finanční prostředky jsou určeny převážně na částečnou úhradu provozních nákladů jednotlivých subjektů, ale také na realizaci jejich projektů a programů.

Z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb“, jehož cílem je zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území města, bylo podpořeno 40 projektů v celkové částce 8 488 000 korun. Finanční prostředky byly přiděleny například společnost Kafira, která pomáhá dětem i dospělým s poškozením zraku (300 tis.), Centru nové naděje, které provozuje občanskou poradnu (255 tis.). Charita F-M získala z dotačního programu přes tři miliony korun, mimo jiné na provoz Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké (1 mil.), Oázy pokoje pro psychicky nemocné (600 tis.), Charitní pečovatelské služby (500 tis.) nebo Odlehčovací služby (250 tis.). Finanční prostředky přesahující 1,5 milionu korun putují také Slezské diakonii, například na provoz a projekty Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Sára (614 tis.), Azylového domu pro muže Bethel (229 tis.) nebo na projekt sociální asistence (300 tis.). Dotace dostal i spolek Podané ruce – osobní asistence, a to na pomoc seniorům a lidem s postižením (800 tis.).

Další peníze byly rozděleny z programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby“. Jeho cílem je zkvalitňování života a začleňování do společnosti osob se zdravotním postižením a ostatních sociálně znevýhodněných osob. Podpořeno z něj bylo 14 projektů v celkové výši 800 tisíc korun. Například ADRA získala přes 233 tisíc na dobrovolnické programy a provoz sociálního šatníku, Svaz důchodců 100 tisíc na podporu volnočasových aktivit seniorů, Podané ruce 80 tisíc na koordinaci canisterapie na území města a jeho okolí, spolek Cesta bez bariér 80 tisíc na podporu alternativní dopravy pro osoby se zdravotním postižením.

Dalších 669 200 korun na 17 projektů bylo rozděleno z dotačního „Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví“. Jeho cílem je podpora materiálně-technického vybavení vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu občanů, vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených, podpora mobilní paliativní péče (mobilní hospic), ale také podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života bylo rozděleno. Nemocnice získala celkem 150 tisíc, a to na zakoupení invalidních vozíků pro oddělení následné péče (45 tis.), sady polohovacích antidekubitních pomůcek pro interní oddělení (45 tis.) a cvičebních pomůcek v rámci projektu Kognitivní rehabilitace, léčba frailty (60 tis.). Oblastní spolek Českého červeného kříže získal 60 tisíc na mobilní ošetřovací jednotku, Charita F-M dostala na své projekty celkem 93 tisíc korun (z toho na mobilní hospicovou péči 25 tis.) a například Renarkon dostal 100 tisíc na program harm reduction, jehož cílem je snižování rizik spojených s užíváním drog.

Z rozpočtu města získala Nemocnice ve Frýdku-Místku jeden milion korun na zakoupení zdravotnických pomůcek a přístrojů pro oddělení následné péče. Charita F-M dostala 100 tisíc na provoz Dobrovolnického centra a 100 tisíc získala také společnost Medela-péče o seniory a 50 tisíc Armáda spásy. Z rozpočtu byl podpořen také Beskydský pediatrický den organizovaný lékařkou Ivanou Röschlovou (130.800) a Beskydské ortopedické dny organizované nemocnicí (200 tis.)

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
07.04.2016 15:21
Počet zhlédnutí: 4 359