Archiv

Žádosti o dotaci z fondu životního prostředí města lze podat do konce června

Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo dotační program s názvem „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2016“ (dále jen „dotační program SMFM“ nebo „fond životního prostředí“), jehož cílem je podpora projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Z dotačního programu lze podpořit opatření ke snížení produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou. Předmětem podpory je změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody, pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění, zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy, zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy, rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.
Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě do 30. 6. 2016.
Podpora v rámci dotačního programu SMFM umožňuje čerpání dotace i z jiných dotačních programů, žadatel je však povinen předložit poskytovateli dotace rozhodnutí o poskytnutí dotace z jiného dotačního programu. Dotace bude poskytována za předpokladu splnění všech podmínek dotačního programu SMFM, mezi které patří i podmínka, že součet všech přijatých dotačních prostředků nepřesáhne 100% nákladů na realizaci celého projektu.
Podrobnější informace o výzvě naleznou zájemci na webu http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/dotace/ 
nebo na lince 558 609 488 a 558 609 489.

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
18.05.2016 09:32
(Aktualizováno: 18.5.2016 09:45)
Počet zhlédnutí: 2 539