Archiv

Rekonstrukce lávky „Sadová“

Lávka na ulici Sadová, která je alternativou přechodu přes frekventovanou čtyřproudovou silnicí I/48, byla pro radnici velkým oříškem. Její technický stav už byl na pováženou, rekonstrukce nákladná a s ohledem na inženýrské sítě v ní umístěné a skutečnost, že přemosťuje nejen průtah, ale i železnici, i složitá tak, že z ní měly obavu i stavební firmy.

„Vzhledem k vysokým nákladům jsme provoz lávky nejprve řešili jen provizorně, s ohledem na to, že občané měli možnost přechodu silnice hned vedle přes Rubikovu křižovatku, a čekali jsme na vhodný dotační titul. Nakonec se nám ze zhruba 15 milionů, které provedené práce stály, podařilo získat více než 14 milionů formou dotace z ROP Moravskoslezsko,“ mohl se pochlubit náměstek primátora Karel Deutscher. Realizací projektu v rámci IPRM statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město se podle něj vytvořily odpovídající podmínky pro překonávání rušných komunikací v oblasti ulic Žižkova a Sadová. Zlepšila se dostupnost pro pěší, cyklisty, vozíčkáře a rodiče s kočárky.

„Byla provedena demontáž mostovky chodníků a doplnění vodorovného ztužení lávky. Po otrýskání ocelových konstrukcí došlo k provedení nátěrů. Následně došlo k montáži nové mostovky, která byla vytvořena z pozinkovaných pororoštů. Byla provedena výměna zábrany nad železniční tratí a nově byly vybudovány zábrany proti pádu zmrazků nad silnicí I/48. Byl rekonstruován objekt kolektoru a provedena sanace spodní stavby – základů lávky. Nově byla vybudována rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na závěr byla provedena protikorozní úprava části ocelové konstrukce lávky,“ vyjmenovala objem prací Eva Čubová, referentka odboru územního rozvoje a stavebního řádu.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
27.05.2016 08:54
Počet zhlédnutí: 4 072