Archiv

Slezan získá od města dotaci na obnovu tří objektů s historizující fasádou

Zastupitelé města rozhodli o poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 516 500 korun na regeneraci tří objektů společnosti Slezan s historickou nebo historizující fasádou. Jedná se o objekty na ulici Těšínská, Beskydská (za Benzinou) a u vlakového nádraží.

Peníze byly Slezanu přiděleny z dotačního programu na regeneraci objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města, které se nacházejí mimo městské památkové zóny a nejsou zapsány v seznamu kulturních památek. Cílem tohoto programu je motivovat majitele historických budov, stojících mimo památkové zóny, k zachování, obnově a estetizaci fasád. Nechceme, aby při jejich opravách docházelo k jednoduchému obalení obvodových zdí polystyrenem a nanesením nové omítky, ale naopak chceme, aby nová fasáda měla historizující charakter s architektonickými prvky dané doby, aby zapadala do okolního prostředí a podobně, což je samozřejmě spojeno se zvýšenými náklady, které lze částečně uhradit právě z městského dotačního programu,“ řekl Karel Deutscher.

Třípodlažní budova na ulici Těšínská dozná změn v rámci odstranění nevyhovujících a dodatečně osazených prvků a konstrukcí, zazděny budou některé průrazy zdi a opravou projde i fasáda části budovy. Celkové náklady na tyto úpravy jsou vyčísleny na 980 600 korun, dotace města je 294 100 korun. V souvislosti s obnovou průmyslového areálu na ulici Beskydská 1488 bude opravena plastika na fasádě čelní zdi budovy, celá budova získá novou fasádu, ale i nová okna a dveře, zároveň budou odbourány i dodatečné přístavby. V tomto případě činí podpora města zejména v souvislosti s úpravou plastiky a fasády 150 400 korun z celkových nákladů na úpravy ve výši 501 500 korun. U skladu bavlny v blízkosti vlakového nádraží budou odstraněny náletové dřeviny ze zdiva, opraveny a doplněny parapetní a římsové plechy i okapy a odstraněna bude i provizorní přístavba jednoho boxu. Náklady na tyto úpravy jsou vyčísleny na 240 200 korun, město se na jejich úhradě bude podílet částkou 72 000 korun.

V programu bylo možné rozdělit jeden milion korun. K dispozici je tedy stále přes 480 tisíc korun. Zájemci o dotace budou moci předkládat žádosti v rámci druhé výzvy, a to od 18. června do 12. srpna 2016. Jednou z podmínek pro získání dotace je ukončení a vyúčtování projektu nejpozději do konce listopadu tohoto roku. „Maximální výše dotace na jeden projekt je do 30 % uznatelných nákladů, nejvýše však 300 tisíc korun na jeden projekt,“ dodal Karel Deutscher.

Podmínky poskytnutí dotace ZDE

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
07.06.2016 13:19
Počet zhlédnutí: 3 002