Archiv

Město založí Dopravní podnik

Frýdecko-místecké zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání 25 hlasy rozhodlo o založení městské společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s. r. o. Tento krok vidí vedení města jako nezbytný ve snaze narušit současné monopolní postavení ČSAD Frýdek-Místek a.s., která pro město zajišťuje městskou hromadnou dopravu, a zajistit si tuto službu za výhodnějších podmínek.

Založení dopravního podniku automaticky neznamená výpověď smlouvy ČSAD, ale umožní vytvořením potřebného zázemí a získáním konkrétních nabídek s touto činností souvisejících získat konkurenční cenu, která by podle multikriteriální analýzy mohla být o tři koruny na kilometr levnější. „Sedm milionů korun ročně se dá teoreticky ušetřit a mi ta částka připadá zajímavá, stojí nám to za tu práci. Z mého pohledu si vybíráme cestu složitější, obnášející velké množství práce, abychom si ujasnili všechny možnosti a vyloučili komplikace, ale jsme přesvědčeni, že základní služby by si město mělo zajišťovat samo, stejně jako je tomu u technických služeb nebo Frýdecké skládky. Bavíme se o službě, která představuje 70 milionů ročně. I tuto povinnost města může ve veřejném zájmu vykonávat městský strategický podnik. Myslíme si, že to má smysl – vše, co bude vytvořeno, bude investicí do vlastního městského majetku,“ oslovoval zastupitele předkladatel materiálu náměstek primátora Karel Deutscher (ČSSD), který má ve městě na starosti dopravu.

„ČSAD má dnes monopol, to nikdy není dobré. Jdeme cestou, že všechny strategické činnosti by měly být plně v rukou města. To je naší motivací, proč se vydat delší, složitější cestou. Nepřipadá nám normální, že město a stát dotuje nákup autobusů pro soukromou firmu. Pro ČSAD je to ideální podnikání bez rizika, my mu vždycky dokryjeme ztrátu a ono nemá motivaci poskytovat tuto službu co nejekonomičtěji. Dopravní podnik je pokus o narovnání tohoto jevu. Další podobné obrovské téma je kanalizace, i tady je absurdní, když město kanalizaci pořídí za miliony korun a SmVaK pak tohoto výrobního prostředku využívá, aby účtoval službu občanům. V roce 1993 obce vlastnily akcie ČSAD, podobně jako u SmVaK, ale prodaly se, z dnešního pohledu trošku lehkomyslně, ale tenkrát obce potřebovaly peníze na infrastrukturu a další věci. Z pohledu dlouhodobého to ale byla chyba, dnes bychom nemuseli zakládat dopravní podnik. Strategická činnost města je v rukou soukromého podniku a my jsme tak trochu rukojmí. Město by mělo mít nad dopravou kontrolu, stejně jako nad vodními zdroji a podobně, jsem o tom hluboce přesvědčen,“ reagoval náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město). Libor Koval (KDU-ČSL) jej před hlasováním doplnil, že materiál byl všemi jedenácti členy finančního výboru doporučen ke schválení.

Město k myšlence dopravního podniku přistoupilo maximálně pečlivě. Pořídilo multikriteriální analýzu, zajistilo právní stanoviska, čerpalo zkušenosti z jiných měst, i ze zahraničí, kterých je schopno využít. „Myšlenka na vlastní dopravní podnik se probírá od roku 2006, ale pamětníci říkají, že je ještě mnohem starší. V letech 2010-11 působila pracovní skupina pro posouzení možnosti zřízení městského dopravního podniku, v roce 2013 pak další, která už se dopracovala k závěru. Založení dopravního podniku doporučila za předpokladu, že se bude jednat o ekologickou dopravu, získají se dotace na realizaci a podnik bude mít optimální řídící strukturu s malým řídícím aparátem,“ připomněl Karel Deutscher, který nezapomněl podotknout, že v případě neschválení dopravního podniku má město službu městské hromadné dopravy smluvně zaručenou až do roku 2034. Otázka výpovědi této smlouvy zajímala Adélu Řehovou (ANO 2011), stejně jako alternativa, pokud se město nedohodne s Českými drahami ohledně potřebných pozemků pro zázemí dopravního podniku, zvlášť když město dalo najevo, že nesdílí nadšení pro plánovaný projekt elektrifikace.

„Jsme ve shodě, České dráhy budou svůj záměr elektrifikace tratí realizovat. Jejich záměr ale vyvolá určité potřeby v daném území, překlenutí dvou kolejí, a my se bavíme o tom, zda na to mohou přispět. Zatím to nevypadá, že by nám České dráhy potřebné pozemky nechtěly prodat, ale pracujeme na tom, abychom získali i jiné pozemky v blízkosti, máme plán B,“ ujistil náměstek primátora Jiří Kajzar.

Jakub Míček (ANO 2011) upozornil na závěry multikriteriální analýzy a na to, že město už se nyní přiklání k variantě vlastního dopravního podniku, s přidaným kritériem, že „chce mít vše pod kontrolou“, ačkoliv jako lepší se v analýze uvádí varianta externí se zázemím, která znamená, že by město jen vybudovalo potřebné zázemí pro provozování MHD, které má dnes k dispozici pouze ČSAD, a po tomto vyrovnání konkurenční výhody by toto zázemí nabídlo dopravcům v soutěži. „Když dopravní podnik založíme, budeme hlasovat o obou nejlepších variantách, které vychází prakticky nastejno. Uděláme výběrová řízení, zjistíme, za kolik budeme jezdit kilometr, dnes ty možnosti nemáme. Na zastupitelstvo pak přijde v příštím roce materiál, že jsme schopni jezdit za těch a těch podmínek prostřednictvím vlastního dopravního podniku. Kdyby ta cena nebyla zajímavá, vypíše se soutěž, kdy účastníci budou moci využít zázemí dopravního podniku,“ vysvětloval Karel Deutscher.

Primátor Michal Pobucký upozornil na případ, kdy stávkovali řidiči soukromého subjektu, takže nejezdila městská hromadná doprava, byly zmiňovány i další výhody a nevýhody. „Každá smlouva má své limity. Vlastní dopravní podnik znamená přímý vliv na kulturu cestování. Když například budeme chtít klimatizované vozy nebo vzadu držáky na kola, tak to tak prostě bude. Nestane se jako dnes, že dopravce přestane vydávat cestujícím lístky, zapomene nám to říct, s občany se to nevykomunikovalo a byly z toho zmatky,“ uvedl Karel Deutscher případ z poslední doby, kdy spolupráce města s ČSAD nezafungovala, jak by měla.

Navzdory poctivému zodpovídání otázek Adéla Řehová označila materiál za nepřipravený. „Je třeba na tom hodně zapracovat, rozhodujeme o osudu města,“ připomínala. Její kolega Radim Vrbata upozorňoval na některá rizika a náběhové investice a zajímalo jej, jak si město zajistí potřebný personál okolo osmdesáti lidí. Když pak po téměř dvou hodinách začala převažovat politická rovina a začaly přibývat dotazy, které byly zodpovězeny už v multikriteriální analýze, kterou měli zastupitelé více než půl roku k dispozici, nasměroval primátor Michal Pobucký zastupitelstvo k hlasování. „V březnu byla předložena multikriteriální analýza, zastupitelstvo ji schválilo. Dnes se ptáte na něco, co jste se mohli ptát tenkrát,“ upozorňoval.

Při hlasování se našla nadpoloviční většina potřebná pro založení dopravního podniku. Město tak bude mít „páku“ na současného provozovatele městské hromadné dopravy. „Stále je pro nás prioritou, aby občané měli městskou hromadnou dopravu zdarma. Náklady na tuto službu, v níž jsme průkopníkem a vzorem pro ostatní, chceme mít pod lepší kontrolou,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
15.11.2016 11:32
Počet zhlédnutí: 4 686