Archiv

Rekonstrukce splavu „U Žida“

Staroměstský stupeň, známý jako „Staroměstský jez“, umístěný v blízkosti restaurace U Splavu („U Žida“), projde letos rekonstrukcí. Informoval o tom státní podnik Povodí Odry, který žádá obyvatele Frýdku-Místku a okolí o pochopení a shovívavost při výstavbě.

Stavební práce budou zahájeny v březnu tohoto roku a měly by být dokončeny v polovině roku 2018. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně bude výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Celkové předpokládané náklady se budou dotýkat padesáti milionů korun.

„Účelem stavby je náprava současného nevyhovujícího stavu objektu a zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy. Současně bude zajištěna stabilita koryta vodního toku Ostravice. Při návrhu technického řešení bylo zohledněno umístění stavby v oblasti hojně navštěvované obyvateli nejen města Frýdku-Místku, ale i cykloturisty směřujícími do Beskyd. Zvláštní pozornost byla věnována možnosti vodáckého využití vodního toku,“ informoval Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek, státního podniku Povodí Odry, a dodal: „Odtokové poměry dotčeného území se rekonstrukcí nijak nezmění, nevyhneme se však dočasným omezením, neboť jediný příjezd na staveniště bude pro techniku pouze z levého břehu toku po místní komunikaci přejezdem přes ochrannou hráz s cyklostezkou. Jak na křížení cyklostezky, tak na uvedených komunikacích lze očekávat zvýšený pohyb nákladních vozidel. Provoz lávky přes Ostravici zůstane bez omezení.“

Trasa příjezdu nákladní techniky v průběhu rekonstrukce bude situována z ulice 28. října po ulici Ke Splavu. Na dotčených komunikacích bude provedeno dopravní značení a komunikace budou během výstavby čištěny zhotovitelem stavby.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
02.02.2017 17:24
Počet zhlédnutí: 11 960